Now showing items 1-20 of 519

  • Актуальні питання теорії і практики стратегічного аналізу в умовах сталого розвитку 

   Пастернак, Андрій Любомирович; Пастернак, Андрей Любомирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Методологічні аспекти аналізу ефективності корпоративного управління 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Аналітичні аспекти організаційної культури в умовах сталого розвитку підприємства 

   Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena Kostantynivna; Абесинова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Особливості нарахування та сплати податку на землю 

   Остапенко, Юлія Петрівна; Остапенко, Юлия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Диджиталізація процедур аналізу діяльності суб’єкта господарювання 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Ісай, Оксана Василівна; Isai, Oksana; Исай, Оксана Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Бухгалтерський облік грантових операцій в установах державного сектору 

   Цятковська, Олена Віталіївна; Tsyatkovsʹka, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Оцінка активів при формуванні облікової інформації суб’єктами державного сектору економіки 

   Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Інформаційний простір управління суб'єктами державного сектора 

   Кіндрацька, Любомира Максимівна; Kindratska, Liubomyra; Киндрацкая, Любомира Максимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Управлінський облік при формуванні облікової інформації суб’єктами державного сектору економіки 

   Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Боргові фінансові зобов’язання банків: особливості оцінки і визнання 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Hedging risks with swaps: accounting treatment under IFRS 

   Ambarchian, Viktoriia; Амбарчян, Вікторія Самвелівна; Амбарчян, Виктория Самвеловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Аспекти впливу процесу євроінтеграції на регулювання професійної етики аудиторів в Україні 

   Токарева, Тетяна Олександрівна; Tokareva, Tetiana; Токарева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-12-10)
  • Модель організації аналізу банківської діяльності: проблеми та перспективи формування 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010-04)
   У статті розглядаються методологічні основи організації аналізу банківської діяльності, обґрунтовано розроблення моделі організації аналізу. Звернено увагу на основні проблеми визначення складових організації аналізу ...
  • Стандартизація фінансової звітності банків як потужний аналітичний ресурс 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Державний комітет статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015)
   У статті обrрунтовано необхідність переходу українських банків на інтегровану звітність, яка складається з єдиного звіту банку, що здійснює діяльність в умовах стійкого розвитку, або з єдиного звіту банку, який ...
  • Використання методології системного аналізу для управління банківською діяльністю 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2010)
   В статті досліджуються нові підходи до побудови методології аналізу банківської діяльності. Обгрунтовано використання системної методології для вирішення ключових завдань управління банком. Розроблена структура системного ...
  • Організаційна побудова аналітичного процесу в банках 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Кіровоградський національний технічний університет, 2010)
   В статті розглядається організаційний підхід до проведення аналізу банківської діяльності. Було досліджено роль аналітичної служби як суб’єкта управління в системі фінансового менеджменту, розкриті функції аналітичної ...
  • Економічний аналіз резервів банку на різних рівнях ієрархії 

   Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yuliia; Семениченко, Юлия Константиновна (Львівський торговельно-економічний університет, 2017-04)
  • Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картками в банківських установах 

   Заднепровська (Поліщук), Світлана Петрівна; Заднепровська, Світлана Петрівна; Zadneprovska (Polishchuk), Svitlana; Заднепровская (Полищук), Светлана Петровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У монографії досліджено теоретичні основи та методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту операцій з платіжними картками в банках, систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління ризиками бізнесу платіжних ...
  • Метод та прийоми економічного аналізу 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
  • Економічний аналіз 

   Болюх, Михайло Антонович; Болюх, Михаил Антонович; Бурчевський, Володимир Зосимович; Горбаток, Микола Іванович; Горбаток, Николай Ивановач; Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович; Івахненко, Валентин Михайлович; Ивахненко, Валентин Михайлови; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна; Кириленко, Сергій Анатолійович; Кириленко, Сергей Анатольевич; Киселюк, Людмила Федорівна; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Мельничук, Ольга Арсентіївна; Мельничук, Ольга Арсентьевна; Мец, Валентина Олександрівна; Папенко, Алла Олександрівна; Папенко, Алла Александровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Петрович, В. В.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Чумаченко, Микола Григорович; Чумаченко, Николай Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
   Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено метоику вивчення господарських процесів, проведення фінансо-вого аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ...