Recent Submissions

 • Об’єкт інтелектуальної власності «Географічне зазначення походження товару»: обліковий аспект 

  Лук’яненко, Любов Іванівна; Lukianenko, Liubov; Лукьяненко, Любовь Ивановна; Шелест, Вікторія Станіславівна; Шелест, Виктория Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
 • Цифрові трансформації глобального інвестиційного процесу 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Women’s empowerment policies in digital economy 

  Kurchenko, Lina; Курченко, Ліна Миколаївна; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Konverse Ausdrücke im Deutschen (am Beispiel von Verben der Gemütsbewegung) 

  Hawrysch, Mychajlo; Гавриш, Михайло Михайлович; Гавриш, Михаил Михайлович (Національний університет «Острозька академія», 2019-03)
  Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik von konversen Beziehungen zwischen einzelnen sprachlichen Zeichen und mit Hilfe von konversen Lexemen gebildeten Sätzen. Die Wichtigkeit und Aktualität der Erforschung dieser ...
 • Гармонізація валютного законодавства країн ЦСЄ в умовах європейської інтеграції 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2011)
  У статті розглянуто трактування процесу гармонізації відомими науковцями та яким чином висвітлюється даний процес в нормативно-правових актах ЄС. Автор приділяє значну увагу змінам (трансформації) валютного та банківського ...
 • Теоретичні дискусії сутності валютної системи 

  Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2014)
  Стаття присвячена дискусійним аспектам визначення сутності валютної системи. Значна увага приділяється встановленню відмінностей між поняттями «валютна система» та «валютний порядок». This article considers debatable ...
 • Міжнародна інвестиційна діяльність багатонаціональних корпорацій в Європі 

  Мусієць, Тетяна Вікторівна; Musiiets, Tetiana; Мусиец, Татьяна Викторовна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
  Статтю присвячено дослідженню діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Європи, зокрема ЄС та сучасним особливостям розподілу впливу між багатонаціональними корпораціями, материнська компанії котрих знаходиться в ...
 • Индикативни модели за развитие на медиите в глобалната икономика 

  Чужиков, Андрей Викторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, 2019)
  В статията се разглежда процесът на еволюция на индикативните модели за оценка на развитието на медиите в глобалната икономика. Конкретизират се важните промени, настъпили в процеса на определяне характера и динамиката на ...
 • Екологічна парадигма в системі міжнародних економічних координат 

  Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Херсонський державний університет, 2016)
  Статтю присвячено особливостям формування екологічної парадигми, що базується на економічній моделі розвитку сучасного суспільства, яке зацікавлено в зменшенні антропогенного впливу на природне середовище і водночас ...
 • Екологічне регулювання в секторних політиках ЄС 

  Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Одеський національний економічний університет, 2011)
  У статті присвячено аналізу комплексу інструментів імплементації екологічного регулювання у секторальних політиках ЄС. Проаналізовані проблеми взаємозв’язку екологічного регулювання з економічною політикою Зроблена ...
 • Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014)
  The paper dwells upon the principles of formulating the environmental policy of the European Union given its dominant model of ‘polluter pays twice’. The work goes onto revealing the features of the model of convergence ...
 • European business-practices of corporate social responsibility: саse study 

  Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петрівна; Martyniuk, Olena; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The publication is prepared for the 30th anniversary of Jean Monnet Foundation. The practicum book «European business-practices of corporate social responsibility: саse study» is a collection of cases, which was created ...
 • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Публікацію підготовлено до 30-річчя діяльності фонду Jean Monnet. Практикум «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси» — є збіркою кейсів, створеною колективом авторів-учасників Спільного ...
 • Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств у період структурної кризи як метод забезпечення їх конкурентоспроможності 

  Unknown author (Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, 2015)
  Розглянуто інноваційний розвиток підприємств як пріоритетний напрям економіки держави. Здійснено оцінку динаміки витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, кількість інноваційних підприємств, обсяги чистого ...
 • Підвищення експортного потенціалу України як передумова досягнення цілей регіональної торговельно-економічної співпраці 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, 2014)
  Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття експортного потенціалу. Виокремлено основні чинники впливу на формування експортного потенціалу України на сучасному етапі. Наголошено на пріоритетності регіональної ...
 • Інноваційний потенціал євроінтеграції України 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-03-15)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад і практичних механізмів та інструментів формування і реалізації інноваційного потенціалу євроінтеграції України. Досліджено теоретичні основи сучасних процесів міжнародної ...
 • Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: міжпредметний тренінг 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич; Мартинюк, Олена Віталіївна; Martynyuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна; Кир’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Евгеньевна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій ...
 • Aktuelle eigenschaften und faktoren in einer neuen realität des wirtschaftszyklus 

  Rudenko-Sudareva, Larisa; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Krysyuk, Roman (L´Association 1901 “SEPIKE”, 2013)
  In diesem Artikel werden moderne Theorien und Methoden zur Entwicklung neuer Paradigmen der Forschung sowie die Faktoren einer erhöhten Unsicherheit in der Weltwirtschaft analysiert. Ebenso zeigt er die Konsistenz ...
 • Развитие научно-технического сотрудничества в формате глобальных инновационных сетей 

  Антонюк, Лариса Леонтиевна; Antonyuk, Larisa; 安东尼, 拉里莎; Антонюк, Лариса Леонтіївна (上海大学 (Шанхайский университет), 2019-10)
  В работе рассматриваются вопросы развития научно - технического сотрудничества в формате глобальных инновационных сетей как важнейшей формы конкуперации в масштабах глобального научно-образовательного пространства. ...
 • Складні слова в оповіданнях Ольги Кобилянської 

  Лісняк, Наталія Іванівна; Lisnyak, Natalia; Лисняк, Наталия Ивановна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011)
  Стаття присвячена аналізу творення і вживання складних слів в оповіданнях Ольги Кобилянської. Зосереджується увага на визначенні основних типів складних слів, описані дериваційні моделі та схарактеризовані їх функції ...

View more