Recent Submissions

 • Linguistic and Communicative Aspect of Business Education in A Modern Economic University 

  Bondarchuk, Larysa; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна; Boiko, Nataliia; Бойко, Наталія Олександрівна; Бойко, Наталия Александровна; Podgurska, Tamara; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Подгурская, Тамара Анатольевна; Tovstenko, Viktoriya; Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Товстенко, Виктория Ростиславовна; Kryvych, Nina; Кривич, Ніна Федотівна; Кривич, Нина Федотовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  The paper considers specific language and communication projects conducted at the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, which promote the humanization of business education, provide practical ...
 • Теоретичний аспект проблеми формування управлінської культури викладача 

  Александрова, Наталія Миколаївна; Aleksandrova, Nataliia; Александрова, Наталия Николаевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2012)
  У статті аналізується науково-педагогічна література з проблеми формування управлінської культури спеціаліста (менеджера, керівника навчального закладу, вчителя). Автор обґрунтовує актуальність і необхідність розробки ...
 • Використання інформаційних Інтернет-порталів в процесі формування професійної компетенції англійською мовою 

  Александрова, Наталія Миколаївна; Aleksandrova, Nataliia; Александрова, Наталия Николаевна (Київський національний лінгвістичний університет, 2011)
  У статті аналізується педагогічний потенціал інформаційних Інтернет-порталів у ході активізації та інтенсифікації мовленнєвих навичок і вмінь у процесі формування професійної компетенції та активізації навчального процесу. ...
 • Організація науково-дослідної роботи студентів-майбутніх економістів в процесі вивчення іноземної мови 

  Александрова, Наталія Миколаївна; Aleksandrova, Nataliia; Александрова, Наталия Николаевна; Случайна, Лариса Олександрівна; Sluchayna, Larysa; Случайная, Лариса Александровна; Лобецька, Інна Михайлівна; Lobetska, Iryna; Лобецкая, Инна Михайловна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2018)
  У статті обґрунтовується важливість та доцільність організації науково-дослідної роботи студентів – майбутніх економістів у процесі іншомовної підготовки. На основі аналізу існуючих визначень основних понять дослідження ...
 • Ефекти міжнародної торгівлі в умовах глобалізації 

  Ткаленко, Світлана Іванівна; Tkalenko, Svitlana; Ткаленко, Светлана Ивановна (ГО «Східноукраїнський інститутекономіки та управління», 2021-01-23)
 • Цифрова економіка : вплив інформаційно-комунікаційних технологій на людський капітал та формування компетентностей майбутнього 

  Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Севастюк, Аліна Олексіївна; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, Olga; Денисова, Ольга Александровна; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Y. S.; Горбова, Юлия Сергеевна; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Владимировна; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна; Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strylchuk, Yulia; Стрельчук, Юлия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Місія університету – здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей. У науково-аналітичному звіті ...
 • Проблеми вертикальної гендерної сегрегації у науковій сфері 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (European Scientific Platform, 2020-12-11)
 • Women's Empowerment as a Tool for Sustainable Development of Higher Education and Research in the Digital Age 

  Kurchenko, Lina; Курченко, Ліна Миколаївна; Курченко, Лина Николаевна; Kolomiyets-Ludwig, Evhenia; Коломієць-Людвіг, Євгенія Павлівна; Коломиец-Людвиг, Евгения Павловна; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович (IGI Global, 2021)
  The chapter deals with the global issue of advancing women’s role in higher education and research (HE&R) as a mechanism for reaching the Sustainable Development Goal 5 – gender equality. Gender analysis method is employed ...
 • To the problem of assessing competencies in the process of teaching foreign languages online 

  Chebotaryava, Lyudmila; Чеботарьова, Людмила Іванівна; Чеботарёва, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  The author has studied the problem of assessment of some competencies in the process of teaching foreign languages online. A lion’s share of assistance under such force majeure circumstances came from Pearson Education ...
 • Інноваційне навчальне середовище як умова формування мовної компетенції 

  Сапожникова, Ольга Миколаївна; Sapozhnykova, Olha; Сапожникова, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті представлено аналіз можливостей функціонування інноваційного навчального середовища іншомовної професійної підготовки. Визначено основні педагогічні умови для створення інноваційного освітнього середовища. Детально ...
 • Das online-studium als alternative zum präsenzstudium in der corona-zeit 

  Prykhodko, Nataliia; Приходько, Наталія Григорівна; Приходько, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
 • Вплив культури на особливості навчальної мотивації студентів 

  Мельник, Ганна Миколаївна; Melnyk, Ganna; Мельник, Анна Николаевна; Бескоровайна, Ніна Олександрівна; Beskorovaina, Nina; Бескоровайная, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті обґрунтовується необхідність знань культурних особливостей для мотивації студентів. Розкрито зв’язок культури та мотивації до навчання і досягнень. Детально описано культурні фактори, які впливають на мотиваційну ...
 • Використання «Sandwich Technique» у вивченні іноземної мови студентами закладів вищої освіти 

  Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Shmatok, Tetiana; Шматок, Татьяна Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті обґрунтовується доцільність використання білінгвального методу при вивченні іноземної мови студентами закладів вищої освіти. Увага приділяється використанню принципу опори на рідну мову студента. Вказується на ...
 • Концепція комунікації у сфері гендерної рівності: нові завдання української науки та освіти 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті висвітлено ключові фактори, що зумовлюють необхідність гендерної комунікаційної політики у сфері вищої освіти та науки України. Проаналізовано її сучасну нормативну базу та основні напрямки формування. The article ...
 • Формування лінгвориторичних компетентностей студентів-правників 

  Краснопольська, Наталія Леонідівна; Krasnopolska, Natalija; Краснопольская, Наталия Леонидовна; Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна; Козловець, Ірина Іванівна; Kozlovets, Iryna; Козловец, Ирина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття присвячена важливості формування лінгвориторичної компетентності юриста, яка забезпечить правнику ефективне виконання своїх функцій і досягнення поставленої мети. Першим кроком до формування лінгвориторичної ...
 • Online teaching: challenges and solutions 

  Korol, O.; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The article considers challenges relating to changes in the educational process: the transition from traditional foreign language teaching in the classroom to learning on the internet as well as reasons for resistance to ...
 • Відео як жанр засобів масової інформації та використання певних типів відео у процесі викладання іноземної мови 

  Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна; Сініцина, Надія Миколаївна; Sinitsyna, Nadiia; Синицына, Надежда Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті розглядається важливість використання відео у процесі викладання іноземної мови, надаються деякі ідеї з приводу класифікації відео та думки спеціалістів із викладання іноземної мови стосовно ефективності застосування ...
 • Іноземномовна письмова компетенція як передумова ефективної усної комунікації 

  Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті розглядається необхідність розвитку письмових навичок іноземною мовою в нелінгвістичних вищих навчальних закладах як ефективного засобу фіксації думок та важливої передумови для успішної усної комунікації. Вказується ...
 • Деякі прийоми формування німецькомовної комунікативної компетенції на заняттях з міжкультурної комунікації 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Gavrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття розкриває двоєдину мету — формування міжкультурної та німецькомовної комунікативної компетенцій — викладання для студентів магістерського рівня вищої освіти обов’язкової дисципліни «Міжкультурна комунікація» та ...
 • Модернізація технологій позааудиторної роботи студентів, дистанційного навчання зокрема, у вищих закладах освіти США 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню тенденції розвитку сучасних позааудиторних навчальних технологій, дистанційного навчання зокрема, у вищій школі США та в Україні. У статті проаналізовано практичні аспекти ...

View More