Recent Submissions

 • Особливості регулювання міжнародного ринку послуг 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (Черкаський державний технологічний університет, 2009)
 • Підготовка фахівців за дуальною формою навчання як забезпечення якісної бізнес-освіти в Україні 

  Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Shmatok, Tetiana; Шматок, Татьяна Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті розглядається концепція підготовки фахівців за дуальною формою навчання в різних країнах світу. Увага приділяється основним чотирьом моделям дуальної форми здобуття вищої освіти, які сприяють забезпеченню якісної ...
 • Європейська мовна політика: мультилінгвізм, плюрилінгвізм і англійська мова 

  Круківський, Василь Іванович; Krukivskyi, Vasyl; Круківська, О. В.; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Viktoriia; Турчанинова, Виктория Евгеньевна; Саєнко, С. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Дана стаття присвячена мовній політиці мультилінгвізму і плюрилінгвізму Європейського Союзу (ЄС), членом якого Україна прагне стати. Плюрилюнгвізм, який забезпечує мобільність і конкурентоздатність насамперед молоді в ...
 • Соціокультурна компетенція, її структурно-змістове наповнення та дидактичні шляхи її формування у студентів немовного ВНЗ 

  Дмитренко, Олена Петрівна; Dmytrenko, Olena; Дмитренко, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У даному пошуку розглядається соціокультурна компетенція як важлива складова комунікативної компетенції, її структура, змістове наповнення структури, дидактичні шляхи її формування на базі автентичних матеріалів. Опрацьовуються ...
 • Просування мас-медійних і дистанційних навчальних технологій у закладах освіти 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті надається огляд тенденцій розвитку мас-медійних навчальних технологій, дистанційного навчання зокрема, у вищій школі країн Європи та США. У статті проаналізовано джерельну базу з проблеми дослідження і, зокрема, ...
 • Роль сучасних інформаційних технологій у дистанційному навчанні 

  Слободзян, Раїса Дмитрівна; Slobodzian, Raisa; Cлободзян, Раиса Дмитриевна; Юцкевич, Олена Петрівна; Yutskevych, Olena; Юцкевич, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті йдеться про роль сучасних інформаційних технологій у дистанційному навчанні іноземних мов. Наводиться перелік переваг та недоліків згаданого навчання для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Окреслюються ...
 • Метод мовного портфоліо як інструмент інноваційного навчання іноземних мов 

  Сапожникова, Ольга Миколаївна; Sapozhnykova, Olha; Сапожникова, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті представлено аналіз можливостей використання методу мовного портфоліо під час іншомовної професійної підготовки. Розглядаються основні вимоги до складання портфоліо. Детально розкривається сутність понять «мовне ...
 • Erfolgsfaktoren in Lehre und Studium 

  Приходько, Наталія Григорівна; Prykhodko, Nataliia; Приходько, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У даній статті розглядаються та систематизуються фактори успіху у навчальній діяльності сучасної вищої школи, аналізується їхня роль та надаються рекомендації щодо підвищення успішності процесу навчання. The article ...
 • Практична підготовка майбутніх юристів засобом освітніх тренінгових технологій 

  Кривич, Ніна Федотівна; Кryvych, Nina; Кривич, Нина Федотовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Підготовка поточного, проміжного та підсумкового оцінювання інструментами дистанційного навчання іноземної (німецької) мови 

  Ковтун, Володимир Сергійович; Кovtun, Volodymyr; Ковтун, Владимир Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Автор вважає, що за дистанційного навчання будь-яке відповідальне офіційне сертифікуюче оцінювання має здійснюватися виключно за присутності уповноваженого викладача з одночасним забезпеченням повної самостійності виконання ...
 • Варіативність мовної норми: висновки для практики викладання іноземної мови 

  Капуш, Алла Володимирівна; Kapush, Alla; Капуш, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Методика предметно-мовного інтегрованого навчання: досвід практичного застосування 

  Капустіна, Ольга Володимирівна; Kapustina, Olha; Капустина, Ольга Владимировна; Сініцина, Надія Миколаївна; Sinitsyna, Nadiia; Синицына, Надежда Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті піднімаються питання набуття студентами в ході навчання навичок командної роботи для досягнення конкретної мети з використанням всіх отриманих фахових та мовних компетенцій. Обговорюються результати використання ...
 • Полікультурна освіта та соціалізація студентської молоді в закладах вищої освіти Європи та США 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті проаналізована система полікультурної освіти студентської молоді в університетах Європи та США. Полікультурна освіта – це частина професійної освіти, спрямована на засвоєння культурно-освітніх цінностей інших ...
 • Адаптація глобальної маркетингової стратегії ТНК із запуску нової продукції на локальному ринку. На прикладі ринку електроніки 

  Скорік, К. А.; Skorik, K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто процес адаптації глобальної маркетингової стратегії ТНК на прикладі ринку електроніки в Україні. Розглядаються етапи, які необхідно узгодити для планування запуску продукції та маркетингової стратегії ...
 • State Support of Higher Education for Global Leadership in the 21st Century 

  Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Vasilkova, Natalia; Василькова, Наталія Володимирівна; Василькова, Наталия Владимировна; Sandul, Mariia; Сандул, Марія Станіславівна; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  In today`s world, innovation is not only a powerful driver of economic growth, but also an important prerequisite for competitiveness of enterprises and countries. And while in the traditional economic model they were ...
 • Scenarios for the higher education development in Ukraine: flourishing, stagnation or degradation 

  Ilnytskyy, Denys; Ільницький, Денис Олександрович; Ильницкий, Денис Александрович; Drobotiuk, Olga; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The paper is devoted to the development of scenarios for higher education in Ukraine up to the year 2030. The relevance of the study results from the necessity of creating a roadmap for the development of higher education ...
 • The Global Higher Education Market: Dynamics and Turbulence 

  Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Каленюк, Ирина Сергеевна; Tsymbal, Liudmyla; Цимбал, Людмила Іванівна; Цымбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The relevance of the article is explained by the dynamics of the global education market development. The purpose of the article is to identify the main trends in higher education, i.e. the rapid increase in the number ...
 • Cyclical Behavior and Connection between Recovered and Sick COVID-19 Patients Worldwide 

  Bludova, Tatiana; Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталія Володимирівна; Савчук, Наталия Владимировна; Skliar, Nadiia; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Світлана Василівна; Ушеренко, Светлана Васильевна; Verba, Pavlo; Верба, Павло (Science and Engineering Research Support Society, 2020)
  The article presents an approximation of the dynamic parabola of the ratio of serious and critical cases to the total number of patients with COVID-19 in the world with short-term prognosis. The purpose of the article is ...
 • Coronavirus (COVID-19): external trade policy may get extended 

  Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна (Bookwire, 2020-04)
 • Coronavirus influence on international economic diplomacy and trade policy 

  Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна (Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2020-05-14)

View More