Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ)

Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ)

Recent Submissions

 • Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядається історія виникнення терміну «гендер», аналізується його багатозначність і на матеріалі українських законодавчих актів та офіційних документів міжнародних інституцій визначається його сучасне семантичне ...
 • Круківський, Василій Іванович; Круковский, Василий Иванович; Круківська, О. В.; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Турчанинова, Виктория Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Сучасна дійсність висуває все вищі вимоги до рівня практичного володіння іноземною мовою. У зв’язку з цим використання інноваційних навчальних технологій надає величезні можливості для підвищення ефективності процесу ...
 • Ковтун, Володимир Сергійович; Ковтун, Владимир Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Автор розглядає значення якості перекладу в міжкультурній різномовній комунікації на прикладі радянського та наступних російських видань роботи Олександра Верта «Россия в войне 1941–1945» протягом 1967–2019 років. Він ...
 • Капуш, Алла Володимирівна; Kapush, Alla Volodymyrivna; Капуш, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Гавриш, Михайло Михайлович; Gavrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті аналізується сприйняття зарубіжними реципієнтами англомовного перекладу способом транслітерації деяких українських назв вулиць та станцій метро, робиться висновок, що такий переклад не виконує ні комунікативної, ...
 • Бобрівник, Світлана Леонідівна; Бобровник, Светлана Леонидовна; Гайдученко, Світлана Валентинівна; Гайдученко, Светлана Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття розглядає концепцію міжнародного ділового спілкування як складну систему, що враховує спектр національних мов і моделей та соціальні, економічні, політичні і культурні аспекти. Спираючись на знання про міжкультурну ...
 • Бедько, Інна Вікторівна; Бедько, Инна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття присвячується проблемам навчання іноземців української мови як іноземної в українському виші. Автором розглядається застосування методу вербально-графічних систем у практиці навчання іноземних студентів іноземної ...
 • Шпильківська, Лариса Степанівна; Шпильковская, Лариса Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  статті розглядається роль іноземних мов у процесі міжкультурної комунікації. Досліджується процес вивчення іноземних мов у контексті глобалізації через модернізацію освітньої системи. Окреслено роль Франкофонії в галузі ...
 • Шевченко, Ольга Леонідівна; Shevchenko, Olga; Шевченко, Ольга Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядаються деякі правила і стратегії мовної поведінки в англомовному середовищі та засоби, які орієнтовані на вираження прагматичного значення спонукання непрямо, і сприяють пом’якшенню імперативного характери ...
 • Печенікова, Лариса Миколаївна; Pechenikova, Larysa; Печеникова, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядається проблема взаємодії представників різних країн та культур. Висвітлено проблеми міжкультурної комунікації в соціологічному аспекті. In the article considered the problem of interaction between ...
 • Островська, Ірина Григорівна; Островская, Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглянуто сутність міжкультурної компетенції і деякі аспекти і методи її формування у студентів економічних спеціальностей з урахуванням сучасних тенденцій освіти в контексті глобалізації і зміцнювання міжкультурних ...
 • Микал, Тамара Анатоліївна; Микал, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті висвітлено особливості підготовки студентів-економістів до міжкультурної комунікації засобами морально-етичних цінностей. Розглянуто окремі позиції щодо оцінювання економічної діяльності у процесі розвитку економіки ...
 • Маркова, Олена Володимирівна; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Шматок, Татьяна Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті приділяється увага розвитку мультилінгвізму, як складової процесу глобалізації в сучасному світі. Увага акцентується на мультилінгвальній компетенції та її складових, що сприяють формуванню полікультурної, ...
 • Кучер, Любов Миколаївна; Кучер, Любовь Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті визначається концепція міжкультурної комунікації у вивченні іноземних мов. Розглядається компетентнісний підхід і приховані труднощі у викладанні іноземної мови і міжкультурної комунікації. The article presents ...
 • Korol, O.; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
 • Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna Olexijiwna; Копыл, Галина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті йде мова про вплив іноземної мови, особливо, на навчальний процес, на розуміння, усвідомлення та збагачення своєї особистої ідентифікації у роботах деяких німецьких дослідників у галузі викладання німецької мови. ...
 • Дмитренко, Олена Петрівна; Dmytrenko, Olena Petrivna; Дмитренко, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядаються конфлікти, що мають місце у процесі міжкультурної комунікації, причини виникнення конфліктів та стратегії їх вирішення. The author of the article analyses conflicts, that take place in the process ...
 • Давиденко, Тетяна Вікторівна; Davydenko, T. V.; Давиденко, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття розглядає такі ключові поняття особистісного та професійного успіху як критичне мислення та емоційний інтелект. Вищезгадані компетентності є невід’ємними елементами креативної особистості, здатної адекватно та ...
 • Андрійко, Василь Іванович; Андрейко, Василий Иванович; Юцкевич, Олена Петрівна; Юцкевич, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядаються методи та форми, що використовуються для формування міжкультурної компетентності у навчанні іноземної мови студентів економічних вишів. При цьому особлива увага приділяється підготовці студентів до ...
 • Андрійко, Ірина Федорівна; Андрейко, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті автор розглядає критичне мислення як одну з ключових компетенцій ХХІ ст., розкриває сутність педагогічної технології формування критичного мислення, описує стадії і прийоми формування критичного мислення студентів ...

View More