Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Кафедра підприємницького та корпоративного права

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

Recent Submissions

 • Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Y. V.; Сагайдак, Юлия Викторовна (Запорізький національний університет, 2018)
  На прикладі історичного розвитку правового регулювання інституту легалізації суб’єктів підприємницької діяльності показані давні традиції торгового права України та їх зв’язок і схожість із європейськими історико-правовими ...
 • Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Y. V.; Сагайдак, Юлия Викторовна; Коваль, В. Р. (Запорізький національний університет, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню європейською досвіду державного регулювання антимонопольного законодавства. В ній розглядаються особливості антимонопольного законодавства таких країн, як Італія та Німеччина, а також проблема ...
 • Коломієць-Людвіг, Євгенія Павлівна; Kolomiyets-Ludwig, Evhenia P.; Коломиец-Людвиг, Евгения Павловна; Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Чернега, Віталій Миколайович; Cherneha, V. M.; Чернега, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті пропонується авторська дефініція заходів процесуального примусу в господарському процесуальному праві та виокремлюються їх ознаки. Розкривається система («квартет») заходів процесуального примусу в господарському ...
 • Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svіtlana; Шимон, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті аналізуються проблеми права власності на бездокументарні цінні папери як майнові, але нематеріальні об’єкти цивільних прав. Авторка розглядає цю проблему у світлі концепцій «майнової», «неречової» та «віртуальної» ...
 • Шаталова, Лариса Миколаївна; Shatalova, Larysa; Шаталова, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми реалізації контрольно-наглядової форми публічного адміністрування Міністерства освіти і науки України. Виокремлено та охарактеризовано види та окремі форми контролю — ...
 • Балюк, Ірина Анатоліївна; Baliuk, Iryna Anatolievna; Балюк, Ирина Анатольевна (Товариство "Беростав", 2016)
  The article analyzes composition of participants of economic legal proceedings to resolve а commercial dispute. The classification of participants based on interest in the results of resolving а commercial dispute was ...
 • Ільницька, Надіра Фатехівна; Ilnytska, Nadiria; Ильницкая, Надира Фатеховна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
  В роботі розглядаються питання нормативно-правового регулювання процедури державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, висвітлюються останні зміни до законодавства в сфері державної реєстрації, зокрема, до ...
 • Балюк, Ірина Анатоліївна; Balyk, Irina; Балюк, Ирина Анатольевна; Намясенко, Ольга Кузьмівна; Namiasenko, Olga; Намясенко, Ольга Кузьминична; Лисунь, Ганна Дмитрівна; Лисунь, Анна Дмитриевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У даному виданні практикуму представлені завдання (задачі, ситуації, схеми, таблиці, тести, контрольні питання тощо), виконання яких сприятиме засвоєнню матеріалу з науки «Господарське процесуальне право». Завдання призначені ...
 • Балюк, Ірина Анатоліївна; Balyk, Irina; Балюк, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Даний посібник підготовлено на базі чинного законодавства для студентів юридичного факультету. В посібнику розглянуто питання сучасного господарського процесу, висвітлено проблеми, які існують на цей час, у процесі розгляду ...
 • Балюк, Ірина Анатоліївна; Balyk, Irina; Балюк, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  У навчальному посібнику висвітлюються питання правового регулювання діяльності господарських судів з вирішення господарських спорів, виконання судових рішень господарських судів, вирішення господарських спорів третейськими ...
 • Шимон, Світлана Іванівна; Shymon, Svіtlana; Шимон, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті аналізуються проблеми категорії «право на право», яка заперечується багатьма вченими. Автор доводить, що «право на право» спирається на юридичну фікцію «майнове право є річчю», втілює в собі ідею ідеальної речі і ...
 • Остапович, Вячеслав Миколайович; Ostapovych, V. M.; Остапович, Вячеслав Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено особливості адміністративно-правового статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проблеми правового регулювання та шляхи реформування з метою забезпечення реалізації права ...
 • Намясенко, Ольга Кузьмінівна; Namiasenko, Olga; Намясенко, Ольга Кузьминична (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Стаття присвячена аналізу проблем правового регулювання принципу судової спеціалізації в Україні та міжнародного досвіду його реалізації. Досліджено історичні етапи визначення судової спеціалізації в Конституції України ...
 • Уложенко, Вадим Миколайович; Ulozhenko, Vadym; Уложенко, Вадим Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті надано порівняльну характеристику норм Закону України «Про вищу освіту» 2002 р., Закону України «Про вищу освіту» 2014 р. та альтернативних проектів законів. За результатами проведеного порівняльного аналізу ...
 • Namiasenko, Olga; Намясенко, Ольга Кузьмінівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  The article investigates general questions of the latest stage of judicial reform in Ukraine, which was launched in 2014. It’s analyzed the constitutional and legislative changes in the judiciary of Ukraine in the context ...
 • Замрига, Артур Вікторович; Zamryha, Artur (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У даній роботі здійснено аналіз інвестиційного клімату в Україні в сучасних надскладних політико-економічних умовах. Досліджено особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. Проаналізовано масштаби, ...
 • Дзяхар, Галина Іванівна; Dzyakhar, Halyna; Дзяхар, Галина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано деякі питання, пов’язані з поняттям господарського договору, укладенням господарського договору та сферою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Виявлено необхідність у дослідженні особливостей ...
 • Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Yuliya; Сагайдак, Юлия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто легалізацію суб’єктів підприємницької діяльності в історико-правовому контексті розвитку торгового права в Україні та світі. Досліджено розвиток процедур легалізації суб’єктів підприємництва у різні соціально-економічні ...
 • Шматова, Юлія Олександрівна; Shmatova, Julia; Шматова, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Проаналізовано питання отримання земельної ділянки для будівництва житла особами, які виконують завдання по здійсненню антитерористичної операції на Сході України. Виявлено проблеми законодавства щодо надання земельних ...

View More