Recent Submissions

 • Фінансові важелі впливу на енергоємність економіки: виклики та перспективи реалізації в Україні 

  Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна; Григоренко, Анастасія І.; Hryhorenko, Anastasiia (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню фінансових аспектів енергоємності економіки України в контексті реалізації Україною стратегічних документів, зокрема Угоди про асоціацію з ЄС, проаналізовано динаміку зміни показника енергоємності ...
 • Необхідність протидії лобізму в контексті реалізації фіскальної політики держави 

  Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2013)
 • Шляхи впливу екологічних ризиків на фінансову діяльність компанії 

  Гарлицька, Діана Анатоліївна; Garlytska, Diana; Гарлицкая, Диана Анатольевна; Литньова, Олександра; Lytnova, Oleksandra; Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
  Environmental risks are among the most important in terms of the probability of their occurrence and impact on the financial activities of the companies. Importance of environmental impact assessment is widely recognized ...
 • Перспективи реформування податкової системи України відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС у сфері захисту навколишнього середовища 

  Гарлицька, Діана Анатоліївна; Garlytska, Diana; Гарлицкая, Диана Анатольевна; Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (Харківський національний економічний університет, 2017)
  Метою статті є дослідження перспектив реформування податкової системи України у відповідності до вимог Угоди про асоціацію з ЄС у сфері захисту навколишнього середовища. Проаналізовано сучасний стан екологічного оподаткування ...
 • Макроекономічні впливи на доходи місцевих бюджетів України: аналітичний зріз 

  Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна; Тіліченко, Є. Г.; Tilichenko, Ye. H. (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018)
  Мета статті полягала у дослідженні основних чинників, що зумовлюють просторову структуру та часову зміну обсягу доходів місцевих бюджетів, виділенні основних тенденції, що спричиняють зміну досліджуваних бюджетних індикаторів, ...
 • Базисна складова бюджетного потенціалу столичного міста 

  Волковський, Євген Ігорович; Volkovskyi, Yevgen; Волковский, Евгений Игоревич; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (Харківський національний економічний університет, 2014)
  Метою статті є визначення базисної складової та фіскальних протиріч формування бюджетного потенціалу столичного міста. У статті проаналізовано основні складові формування доходної частини бюджету міста Києва, встановлено ...
 • Ризик-менеджмент суспільного сектору: вітчизняні реалії та світова практика 

  Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна (Київський інститут банківської справи, 2013)
 • Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти 

  Волковський, Євген Ігорович; Volkovskyi, Yevgen; Волковский, Евгений Игоревич; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  Мета статті полягає у виявленні структурних взаємозв’язків між поняттями «бюджетний потенціал території» та «потенціал бюджету території» на основі аналізу та дослідження фінансового потенціалу, фіскального простору та ...
 • Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації 

  Волковський, Євген Ігорович; Volkovskyi, Yevgen; Волковский, Евгений Игоревич; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (Український культурологічний центр, 2015-01)
  У статті розроблена модель оптимізації потенціалу бюджету м. Києва відповідно до нових реалій бюджетної децентралізації в Україні. На основі ретроспективного аналізу бюджетних ресурсів та повноважень міста Києва, змін ...
 • Макрофінансове планування та макрофінансова стабілізація: теорія та ризики в Україні 

  Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  The paper found that the Ukrainian financial practice is still going through the process of reforming public finance management and in connection with the growing dynamism of economic and social processes taking place ...
 • Фіскальні ефекти функціонування великих платників податків в Україні 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (Національний університет ДПС України, 2016-03-25)
 • Загрози боргової безпеки України в умовах військового конфлікту 

  Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна (Національний університет ДПС України, 2016-03-25)
 • Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2018)
  У статті наголошено, що зміна моделі фінансування вищої освіти в Україні потребує вдосконалення програмно-цільового методу фінансування. Завдання ускладнюється через недоліки в застосуванні цього методу, присутні з моменту ...
 • Фінансові суперечності у сфері вищої освіти та науки в Україні 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (Чернігівський національний технологічний університет, 2018)
  Ідентифіковано суб’єктів управління фінансовими ресурсами у сфері освіти та науки, систематизовано групи фінансових відносин, що виникають між ними. Через аналіз інтересів суб’єктів управління встановлено особливості прояву ...
 • Фіскальні наслідки перегляду пільг з ПДВ 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014)
  На основі аналізу положень Податкового кодексу, які регламентують звільнення від сплати ПДВ, доведено, що можливості нарощування фіскального потенціалу податкової системи України за рахунок скасування пільг з ПДВ є обмеженими. ...
 • Political and economic cycles and fiscal forecasts in the multilevel system: the case of Ukraine 

  Kotina, Hanna; Котіна, Ганна Михайлівна; Котина, Анна Михайловна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайлівна; Степура, Марина Михайловна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-09)
  This paper deals with the conditions and institutional framework for the accuracy of fiscal forecasts on the basis of studying the relationship between political conditions, the economic cycle and the existing reality. An ...
 • Сутнісно-правові аспекти визначення складових показника ефективності бюджетної програми на прикладі фінансування вторинної ланки медичної допомоги 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Тetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, Тetiana; Солопенко, Татьяна Васильевна (Університет державної фіскальної служби, 2020)
  Статтю присвячено питанню досягнення ефективності програмно-цільового бюджетування виходячи з вимог чинного Бюджетного кодексу України. Виокремлено складники ефективності, які, у свою чергу, згруповані за операційною та ...
 • Tax forecasting as part of a macro financial controlling system – the case of Ukraine 

  Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна; Proskura, Kateryna; Проскура, Катерина Петрівна; Проскура, Екатерина Петровна (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017)
  The current system of forecasting and tax planning in Ukraine is oriented to the needs of the government, its goal being to calculate the desired amounts of tax revenue. Fiscal authorities apply administrative pressure ...
 • Офшорні юрисдикції та загрози їх використання у схемах агресивного податкового планування 

  Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна; Гуменний, А. А.; Humennyi, A. А.; Гуменный, А. А. (Видавничий дім «Сова», 2017)
  Актуальність статті обумовлена тим, що практика реєстрації компаній в офшорних юрисдикціях перетворилась на дієвий інструмент агресивного податкового планування. Метою статті є показати, які загрози вникають при застосуванні ...
 • Ukrainian government bureaucracy: benefits and costs for the society 

  Fedosov, Viktor; Федосов, Віктор Михайлович; Федосов, Виктор Михайлович; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (Published by Redfame Publishing, 2017-06)
  Government bureaucracy efficiency, and its attending cost for society, is one of the gravest issues currently facing Ukraine. The low efficiency of Ukrainian government bureaucracy is caused by a merger of bureaucracy, ...

View More