Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

 

Recent Submissions

 • Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
 • Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Ivashchenko, Alla Ivanivna; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна; Sudak, Gennadiy; Судак, Геннадій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті обґрунтовано місце глобалізації в інноваційному процесі розвитку. Звернуто увагу на особливості трактування сутнісних аспектів глобалізації представниками різних наукових шкіл глобалістики та концептуальні ...
 • Dyba, Mykhailo; Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлія Олександрівна; Гернего, Юлия Александровна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw jest związana z moźliwościu rozwiązywanie różnorodnych problemów społecznych. W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę identyfikacji oraz oceny stopniu rozwoju przedsiębiorstw ...
 • Шуплат, Елена Михайловна; Shuplat, Olena; Шуплат, Олена Михайлівна (ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», 2018-09)
 • Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018-02)
 • Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05-15)
 • Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05-15)
 • Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2019-05-15)
 • Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», 2018-06)
 • Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (Буковинський центр економічної освіти та бізнесу, 2018-04-10)
 • Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012)
  У статті досліджується сутність проектного фінансування енергозбереження, об`єктом якого виступає проект, що базується на енергосервісному контракті. Висвітлюються також особливості проектів енергозбереження та характеристика ...
 • Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna; Власова, Инна Владимировна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2010)
  У статті представлено огляд термінологічного і понятійного апарату, що використовується у вітчизняній і зарубіжній практиці при вивченні явищ і процесів в сфері інновацій. Зазначено відмінності в трактуваннях приведених ...
 • Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna Pavlivna; Петренко, Ирина Павловна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2010)
  Стаття присвячена визначенню кредитного рейтингу облігацій як інтегрального показника оцінки їх інвестиційної привабливості. Розкрито сутність та призначення кредитного рейтингу облігацій; досліджено процедуру рейтингової ...
 • Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna; Гернего, Юлия Александровна (Видавничий дім «Інжек», 2016)
  Наголошено на визначальній ролі соціальних інвестицій для розвитку сучасного суспільства. Узагальнено склад учасників економічних відносин соціального інвестування. Це дозволило обґрунтувати роль кожного із таких учасників ...
 • Майорова, Тетяна Володимирівна; Мякишевська, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті досліджено сутність оцінки майна у кредитних відносинах. Визначено проблеми в організації процесу оцінки застави. Запропоновано шляхи покращення оцінювання майна при банківському кредитуванні суб’єктів господарювання.
 • Диба, Олександр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуто проблеми активації інвестиційних процесів засобами грошово-кредитної політики держави із формуванням економічних механізмів залучення інвестицій в економіку.
 • Нагорна, Ольга Валеріївна; Nagorna, Olga; Нагорная, Ольга Валерьевна; Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-17)
  У статті досліджено перспективи застосування концесії в комунальному господарстві, проаналізувано сучасний стан і проблеми розвитку комунального господарства, визначено характерні особливості концесії в комунальному ...
 • Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, I. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-03-01)
  У статті здійснено аналіз категорії «кредит», виходячи з різноманітних точок зору вітчизняних і зарубіжних класиків політичної економії та наших сучасників. Звернуто увагу на можливості застосування ключових положень ...

View More