Recent Submissions

 • Цифрова економіка: вікно можливостей для інвестицій в Україну 

  Терлецька, Т. В.; Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna; Петренко, Ирина Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Еволюція фінансових технологій та їх соціально-економічний зміст 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
 • Регулювання діяльності FinTech-компаній в умовах глобалізації ринків фінансових послуг 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Прилуцька, Олександра Вікторівна; Prylutska, Oleksandra; Прилуцкая, Александра Викторовна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  У статті досліджуються особливості регулювання FinTech-компаній в умовах глобалізації ринків фінансових послуг. Проаналізовано активний, пасивний та стримувальний підходи до регулювання FinTech-компаній, які використовуються ...
 • High-technology investments as a driver of rural productivity 

  Mayorova, Tetiana; Майорова, Тетяна Володимирівна; Майорова, Татьяна Владимировна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлія Олександрівна; Гернего, Юлия Александровна; Dyba, Oleksandr; Диба, Олександр Михайлович; Дыба, Александр Михайлович (Vytautas Magnus University Agriculture Academy, 2019)
  One of the greatest challenges for global society is food demand increase that Causes the necessity to enable rural productivity growth by automation. Therefore, the research problem lays upon disclosing the high technology ...
 • Informational Support of Cash Flow Management Processes in Public Administration 

  Onegina, Viktoriya; Husiatynskyi, Mykola; Nemchenko, Valerii; Mayorova, Tetiana; Майорова, Тетяна Володимирівна; Майорова, Татьяна Владимировна; Bohrinovtseva, Lyudmila; Sedikov, Denys (Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, 2019-09)
  Management functions of the state in the field of regulation of financial flows is the basis of a modern market economy. The intricate and complex nature of the control object itself also forces us to continually look for ...
 • Трансформації соціально-економічних процесів в умовах діджитал-економіки 

  Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Вплив імпакт-інвестицій на розвиток економіки 

  Шаталова, В. Є.; Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Фінансові технології розвитку цифрового суспільства 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Use of artificial intelligence in investing 

  Petrenko, I. P.; Петренко, Ірина Павлівна; Петренко, Ирина Павловна; Nikolaieva, A. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Краудфандинг в інвестуванні 

  Пийвода К. І.; Петренко, Ірина Павлівна; Петренко, Ирина Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Механізм бюджетного інвестування 

  Максимович, Валерія Іванівна; Maksymovych, Valeria; Максимович, Валерия Ивановна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013)
  Розкрито сутність бюджетних інвестицій, що дало змогу сформувати механізм бюджетного інвестування, визначити основні принципи, методи та інструменти бюджетного інвестування. The essence of budget investments, which helped ...
 • Становлення сучасної національної освітньої системи через призму минулого 

  Максимович, Валерія Іванівна; Maksymovych, Valeria; Максимович, Валерия Ивановна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013)
  Розглянуто особливості формування національної освітньої системи, її специфіка, сучасні тенденції, що дало змогу розкрити проблеми в освіті як на рівні державі, так і на рівні навчального закладу та запропонувати шляхи їх ...
 • Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави 

  Максимович, Валерія Іванівна; Maksymovych, Valeria; Максимович, Валерия Ивановна; Яненко, Інна; Yanenko, Inna (Національна академія наук України, 2015-05)
  У статті досліджено грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави. Також проаналізовано основні тенденції сучасного ринку грошових переказів. Розглянуто вплив ...
 • Лізинг як альтернатива інвестиційного кредитування інноваційних проектів 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (Видавничий дім «Гельветика», 2014-12)
  У статті обґрунтовано теоретичні основи лізингу. Наведено класифікаційні ознаки для виокремлення видів лізингу, можливості та перспективи їх використання в процесі реалізації інноваційних проектів. Звернуто увагу на ...
 • Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України 

  Максимович, Валерія Іванівна; Maksymovych, Valeria; Максимович, Валерия Ивановна; Богатир, Ю. О.; Bogatyr, J.; Богатирь, Ю. О. (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2015)
  У статті проаналізовано сучасні тенденції та особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. Висвітлено головні проблеми залучення іноземних інвестицій, і запропоновано основні варіанти вирішення цих проблем. The ...
 • Ризик-менеджмент банківського іпотечного кредитування комерційної нерухомості 

  Мякишевська, Олена Миколаївна; Myakishevska, Olena; Мякишевская, Елена Николаевна (Видавничий дім «Гельветика», 2014-12)
  Досліджено теоретичні питання ризик-менеджменту банківського іпотечного кредитування комерційної нерухомості. Зазначено переваги кредитування юридичних осіб перед фізичними для комерційних банків саме під такий вид ...
 • Інноваційна політика у контексті формування національної інноваційної системи України 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Піддубний, Володимир; Piddubniy, Volodimir (Український інститут розвитку фондового ринку, 2018)
  У статті йдеться про основні перешкоди, що гальмують перехід України до інноваційної моделі розвитку. Зроблено висновок про те, що інтенсивний розвиток інноваційної діяльності в сучасних умовах забезпечує основу стійкого ...
 • Фінансова грамотність та інклюзія як передумови розвитку економіки України 

  Павловська, Олена Валентинівна; Pavlovska, Olena; Павловская, Елена Валентиновна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Smart specialisation strategies in Europe 

  Kornyliuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентинівна; Корнилюк, Анна Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  The study defines the main characteristics of the SMART-Specialization Strategy (S3), including its official definition and implementation steps proposed by the European Commission. Additional attention is paid to the ...
 • Enabling universities to be involved into smart specialisation strategies: case of Catalonia hicher education 

  Ivashchenko, Alla Ivanivna; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  The role of universities in Smart specialisation strategy implementation was defined. The Case of Catalonia was considered as successful example for possible application in Ukraine underlining the undeveloped level of ...

View More