Кафедра страхування

 

Recent Submissions

 • Кривошлик, Тетяна Дмитрівна; Kryvoshlyk, Tatiana; Кривошлык, Татьяна Дмитриевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2018)
  В економічно розвинутих країнах світу показник вартості життя є орієнтиром при встановленні страхових сум і компенсаційних виплат у страхуванні цивільної відповідальності автовласників. В Україні цей показник не враховується. ...
 • Кривошлик, Тетяна Дмитрівна; Kryvoshlyk, Tatiana; Кривошлык, Татьяна Дмитриевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2018)
  Метою статті є дослідження сучасного стану об’єднань страхових компаній в Україні та обґрунтування їх ролі у саморегулюванні страхового ринку. Обґрунтовано необхідність створення об’єднань страховиків. Проведено аналіз ...
 • Колотило, Ольга Данилівна; Колотило, Ольга Даниловна (Nova University, 2017-05-19)
 • Гаманкова, Ольга Олексіївна; Gamankova, Olga; Гаманкова, Ольга Алексеевна; Демченко, Віталія Олександрівна; Demchenko, Vitaliia; Демченко, Виталия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. У статті досліджено сучасний стан пенсійного страхування в Україні. Методологія. Визначена необхідність і доцільність реформування пенсійного страхування. Отримані результати. Проаналізовано причини та ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2013)
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (ООО Издательский дом «Украина Бизнес», 2013)
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2014)
  У статті розглянуто основні положення макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного страхового ринку, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Тернопільський національний економічний університет, 2014)
  Розглянуто сутність глобалізацtї світової економіки та ії вплив на розвиток стра­ хового ринку. Запропоновано заходи цодо удосконалення державного регулювання страхового ринку України в сучасних умовах посилення глобалізаційних ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2014)
  Досліджено сучасний стан ринку страхування сільськогосподарських культур в Україні та світі. Сформовано пропозиції щодо підвищення продовольчої безпеки держави на основі агрострахування. Запропоновано заходи з удосконалення ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2014)
  Ukraine’s accession to the World Trade Organization (WTO) increased foreign capital on the domestic insurance market. Its growth is an important factor for development of the Ukrainian insurance market and its further ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
  У статті розглянуто особливості макропруденційних нагляду і регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку страхових послуг, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційних ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  У статті розглянута сутність, роль та завдання страхової політики в сучасних умовах. Визначено страхову політику як систему заходів владних структур та суб'єктів господарювання щодо використання інструментів страхування ...
 • Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olga; Дымнич, Ольга Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2014)
  Основне соціальне призначення системи пенсійного страхування полягає в гарантуванні мінімально необхідного для проживання рівня доходу у випадку виходу людини на пенсію (заміщення заробітної плати пенсією). Такі соціальні ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
  У статті розглядається сутність і принципи фармацевтичного страхування, визначаються його проблеми та шляхи розвитку в Україні.
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2014)
  У статті розглянуто франчайзинг як один з методів ведення страхового бізнесу, проаналізовано законодавчу базу його регулювання в Україні, охарактеризовано процедуру функціонування й порядок взаємин між франчайзером і ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  У статті визначена сутність інвестиційної діяльності страхової компанії. Обґрунтовано роль і значення інвестиційної діяльності страхових компаній щодо формування інвестиційного ресурсу в економіку. Визначена сутність ...
 • Залєтов, Олександр Миколайович; Zalietov, Oleksandr Mykolayovych; Залетов, Александр Николаевич (Академія муніципального управління, 2012)
  У статті визначаються канали збуту страхових послуг, розглядається економічна сутність прямого страхування та особливості його здійснення у сучасних умовах.
 • Гаманкова, Ольга Олексіївна; Gamankova, Olga; Гаманкова, Ольга Алексеевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008)
  Стаття присвячена розкриттю сутності страхової послуги як продукту діяльності страхових компаній в умовах ринку. Розглянуто специфічні властивості страхової послуги, які відрізняють її від інших товарів та послуг.
 • Гаманкова, Ольга Олексіївна; Gamankova, Olga; Гаманкова, Ольга Алексеевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2009)
 • Гаманкова, Ольга Олексіївна; Gamankova, Olga; Гаманкова, Ольга Алексеевна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2009)

View More