DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/7613

Название: Шляхи забезпечення творчої педагогічної взаємодії викладачів і студентів як умова підвищення якості підготовки майбутніх економістів
Авторы: Абесінова, Олена Костянтинівна
Abesinova, Olena Kostantynivna
Абессинова, Елена Константиновна
Submit Date: 2015-06-05T10:19:00Z
Issue Date: 31-Jan-2013
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Абесінова О. К. Шляхи забезпечення творчої педагогічної взаємодії викладачів і студентів як умова підвищення якості підготовки майбутніх економістів / О. К. Абесінова // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 182–183.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/7613
Appears in Collections:Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
182-183.pdf263,7 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback