DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет маркетингу >
Кафедра іноземних мов факультету маркетингу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/7915

Название: Метод вирішення проблем навчання студентів немовного ВУЗу іноземним мовам в умовах обмеженості навчального часу
Авторы: Усенко, Любов Миколаївна
Усенко, Любовь Николаевна
Submit Date: 2015-06-17T08:32:32Z
Issue Date: 31-Jan-2013
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Усенко Л. М. Метод вирішення проблем навчання студентів немовного ВУЗу іноземним мовам в умовах обмеженості навчального часу / Л. М. Усенко // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 364–365.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/7915
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов факультету маркетингу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
364-365.pdf234,44 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback