DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/9358

Название: Аналітичні інструменти управління кадровим потенціалом підприємства
Авторы: Абесінова, Олена Костянтинівна
Abesinova, Olena Kostantynivna
Абессинова, Елена Константиновна
Submit Date: 2015-09-14T10:20:09Z
Issue Date: Dec-2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Абесінова О. К. Аналітичні інструменти управління кадровим потенціалом підприємства / О. К. Абесінова // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ; 6–7 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Л. М. Кіндрацька (голова ) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 134–136.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/9358
Appears in Collections:Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
134-136.pdf320,09 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback