DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра міжнародного обліку і аудиту >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/9378

Название: Аналітична складова у стратегічному управлінні економічними суб’єктами
Авторы: Німченко, Наталія Сергіївна
Submit Date: 2015-09-14T12:00:51Z
Issue Date: Dec-2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Німченко Н. С. Аналітична складова у стратегічному управлінні економічними суб’єктами / Н. С. Німченко // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ; 6–7 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Л. М. Кіндрацька (голова ) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 177–179.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/9378
Appears in Collections:Кафедра міжнародного обліку і аудиту

Files in This Item:

File Description SizeFormat
177-179.pdf269,36 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback