Видання присвячується теоретико-методологічним та прикладним аспектам дослідження соціально-трудових відносин. Широко висвітлюються проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин; основні питання, нові виклики і тенденції розвитку соціальної політики України; компенсаційна політика в системі соціально-трудових відносин на макрорівні; проблеми, індикатори та механізм регулювання процесів соціалізації ринку праці в Україні; діалектика розвитку гнучких форм зайнятості; дослідження стану і визначення напрямів забезпечення процесів інтелектуалізації трудового потенціалу. Розвиваються сучасні підходи до управління персоналом, управління знаннями на макро- та макрорівнях, напрями трансформації функцій служби персоналу та ін. Дане видання є некомерційним і призначене для широкого кола фахівців.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Європейські орієнтири розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю у стратегії «Європа-2020» 

  Колядич, Олександр Іванович; Погорєлов, Сергій Борисович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-07-25)
  Розглянуто загальні інституціональні орієнтири розвитку Європи, визначені у стратегії «Європа-2020». Акцентовано увагу на пріоритетах розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю.
 • Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок 

  Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr; Погорєлов, Сергій Борисович; Pogorelov, Sergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-11)
  Розглянуто елементи окремих науково-теоретичних концепцій інституціональної теорії з метою визначення нових функцій апарату діяльності профспілкових організацій як суб’єкта економічних та політичних ринків та подальшої ...
 • До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин 

  Колядич, Олександр Іванович; Погорєлов, Сергій Борисович; Kolyadych, Oleksandr; Pogorelov, Sergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
 • Formal and informal institutions sphere of social-labour relations 

  Kolyadych, O.; Колядич, Олександр Іванович; Колядич, Александр Иванович; Pogorelov, S.; Погорєлов, Сергій Борисович; Погорелов, Сергей Борисович (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  The problem of limited freedom of relations in social and labor issues and needs of state regulation in the interests of society and its individuals through formal and informal institutions that can complement each other, ...
 • Дослідження соціально-трудової взаємодії з позицій системного підходу 

  Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr; Погорєлов, Сергій Борисович; Pogorelov, Cergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто суть дослідження соцiально-трудової взаємодії з позицій системного підходу з врахуванням інтенсифікації змін суспільства, безперервної трансформації та постійного самопоновлення його підсистем. Виокремлено ...
 • Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку 

  Бойченко, В. С.; Boychenko, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено поняття людський розвиток, визначені основні структурні елементи, які забезпечують цей процес, зокрема встановлено цілі, завдання, підсумкові індикатори та принципи забезпечення. Розкрито основні групи факторів, ...
 • Обґрунтування сутності та виокремлення етапів процесу формування персоналу промислового підприємства 

  Придатько, Е. М.; Pridatko, E. M.; Придатько, Э. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Обґрунтовано мету процесу формування персоналу промислового підприємства. На підставі поєднання організаційного та психологічного підходів визначено сутність процесу формування персоналу промислового підприємства. Виокремлено ...
 • Проблема моніторингу якості життя в контексті становлення трансгуманістичного суспільства 

  Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто місце якості життя населення в контексті становлення трансгуманістичної парадигми розвитку суспільства. Окреслено деякі особливості розвитку суспільства та висловлено припущення про можливу траєкторію його руху. ...
 • Інформаційна економіка: вплив на можливості людського розвитку 

  Алексанян, А. Г.; Aleksanyan, A. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено можливості і загрози, які виникають у царині людського розвитку в умовах переходу до інформаційної економіки як для окремого працівника, так і для національної економіки в цілому. Ці можливості і загрози ...
 • Перспективи ком’юніті-менеджменту у розвитку корпоративних соціально-трудових відносин 

  Шафалюк, М. С.; Shafalyuk, M. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджено еволюцію підходів і концепцій щодо організації взаємодій та розвитку соціально-трудових відносин у бізнес-корпораціях. Акцентовано увагу на необхідності розробки нових систематизацій наукового знання, удосконалення ...
 • Особливості сучасної міграційної політики України в умовах трансформації ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто державне регулювання міграційних процесів та визначено її як один з факторів формування сучасного ринку праці. Визначено значення державного регуювання міграції, яка має ключове значення у підтримці економічного ...
 • Комплексний механізм підвищення ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства: теоретичне обґрунтування інноваційних компонент 

  Герасименко, Г. В.; Herasymenko, H. V.; Герасименко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Викладено авторське бачення комплексного механізму підвищення ефективності управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства. Наведено принципи, які несуть змістове навантаження як наукове підґрунтя формування, ...
 • Механізм формування та впровадження моделі компетенцій (методологічний аспект) 

  Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Irina; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено методологічний аспект формування та впровадження моделі компетенцій. Досліджено склад системи та умови ефективного функціонування механізму, тобто умови здатності системи до відтворення та саморозвитку. ...
 • Розвиток гнучкої зайнятості як фактор якості трудового життя викладачів вищої школи 

  Рябоконь, Іван Олександрович; Ryabokon, I. А.; Рябоконь, Иван Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано розвиток гнучкої праці, як складової і фактору якостітрудового життя. Виявлено роль моделі гнучкої зайнятості у забезпеченні якості трудового життя у вищих начальних закладах. Визначено фактори ...
 • Передумови та проблеми професійного самовизначення і планування кар’єри молоддю в Україні 

  Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вандоляк, О. В.; Vandolyak, O. V.; Вандоляк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено фактори, які впливають на вибір професії молоді. Проаналізовано структуру здобувачів вищої освіти за напрямками. Запропоновано поради студентам або людям, які не знайшли себе у жодній професій щодо того, ...
 • Сутність та особливості запозиченої праці 

  Василенко, Андрій Олександрович; Vasylenko, Andrii; Василенко, Андрей Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності запозиченої праці. Сформульовано авторське визначення запозиченої праці. Визначено характерні відмінності соціально-трудових відносин з приводу запозиченої праці ...
 • Переваги впровадження інформаційних систем обліку персоналу у державних установах і великих комерційних організаціях 

  Турчина, Валентина Михайлівна; Turchyna, V. M.; Турчина, Валентина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено передумови і переваги впровадження інформаційних систем обліку персоналу у державних установах та у великих комерційних організаціях. Проведено огляд основних етапів їх впровадження та цілі, яких потрібно ...
 • Employer’s social responsibility for staff development 

  Diakiv, O.; Дяків, О.; Дякив, О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The article defines the social responsibility of the employer in the field of personneldevelopment, which covers the definition of training needs in accordance with theenterprise strategy, the choice of programs, forms and ...
 • Професійний стандарт фахівця з управління персоналом: проблеми розробки та використання 

  Столярук, Христина Сергіївна; Stolyaruk, K. S.; Столярук, Кристина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню проблем розробки та використання національного професійного стандарту фахівця з управління персоналом. Здійснено аналіз доцільності розробки вітчизняного та можливостей адаптації міжнародних ...
 • State as the main institution of increasing the level of social cohesion 

  Grynenko, Anatoliy; Гриненко, Анатолій Михайлович; Гриненко, Анатолий Михайлович; Kyryliuk, V. V.; Кирилюк, Володимир Вікторович; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  The aim of the article is to research the process of enhancing social cohesion. The main approaches to social policy of the state that enables it to influence the level of socialcohesion are covered. In modern conditions ...

View More