DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/9691

Название: Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями
Авторы: Федосов, Віктор Михайлович
Опарін, Валерій Михайлович
Льовочкін, Сергій Володимирович
Федосов, Виктор Михайлович
Опарин, Валерий Михайлович
Лёвочкин, Сергей Владимирович
Submit Date: 2015-09-25T10:17:52Z
Issue Date: 2002
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монографія / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; за наук. ред. В. Федосова. – Київ : КНЕУ, 2002. – 387 с.
Краткий осмотр (реферат): У монографії досліджені напрями і засади фінансової реструктуризації в Україні в перехідний до ринкової економіки період. Узагальнено з позицій розв’язання завдань трансформаційних процесів досвід і результати проведених реформ у реальному і фінансовому секторах економіки та у сфері державного фінансового господарства. Всебічно проаналізовані накопичені у процесі реструктуризації фінансової системи проблеми та визначені основні шляхи їх подолання на основі фінансової стратегії і тактики, що ґрунтуються на завданнях забезпечення сталого й динамічного економічного зростання. Характерною ознакою дослідження є комплексний підхід до фінансової політики держави, яка має засновуватись на тісній скоординованості дій в усіх її напрямах. Охарактеризовано взаємозв’язок і взаємопідпорядкованість фіскальної і монетарної, бюджетної, податкової, боргової та інших складових фінансової політики. Доведено, що неможливо реформувати окремі сфери фінансової системи без урахування відповідних наслідків в інших. У процесі дослідження визначено та оцінено фінансовий потенціал України, структуру розміщення фінансових ресурсів і потенційні можливості нарощування їх обсягів та забезпечення ефективного використання. Визначені чинники гальмування економічного розвитку унаслідок як суттєвої обмеженості ресурсів, так і їх нераціонального використання. З позицій забезпечення дієспроможності фінансової системи у цілому досліджено зміст, завдання і напрями реструктуризаційних процесів у фінансах підприємницьких структур, банківській системі, на фондовому і страховому ринках. Проаналізовано взаємозв’язок цих процесів з реформуванням бюджетної і податкової систем та необхідність і напрями інтеграції фінансової системи України у міжнародний фінансовий простір.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/9691
ISBN: 966–574–443–7
Appears in Collections:Кафедра фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
fin_restructr_ukr.pdf2,63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback