Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Управління екологічними ризиками як необхідна складова механізму управління природокористуванням

Show simple item record

dc.contributor.author Аблова, Олена Костянтинівна
dc.contributor.author Аблова, Елена Константиновна
dc.contributor.author Коценко, Катерина Федорівна
dc.contributor.author Коценко, Екатерина Фёдоровна
dc.contributor.author Лукаш, Ірина Михайлівна
dc.contributor.author Лукаш, Ирина Михайловна
dc.date.accessioned 2019-09-20T07:50:23Z
dc.date.available 2019-09-20T07:50:23Z
dc.date.issued 2013-04
dc.identifier.citation Аблова О. К. Управління екологічними ризиками як необхідна складова механізму управління природокористуванням / Аблова О. К., Коценко К. Ф., Лукаш І. М. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. Балацького О. Ф., м. Суми, 24–26 квіт. 2013 р. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – Т. 2. – С. 14–16. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/2018/31001
dc.description.abstract Підприємницька діяльність тісно пов’язана з поняттям ризик. Дослідження Роксани Міхет із Міжнародного Валютного Фонду показали, що в розвинутих країнах компанії відвертіше ідуть на ризик, коли мова йде про розвиток інновацій, тоді як країни, які розвиваються, значною мірою уникають непевності, і в кінцевому результаті програють. Екологічний ризик – це один із видів ризику. М. Ф. Реймерс дає визначення екологічного ризику як імовірності настання негативних для екологічних ресурсів наслідків будь-яких (навмисних чи випадкових, поступових чи катастрофічних) антропогенних змін природних об’єктів і чинників. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Сумський державний університет uk
dc.subject екологічний ризик uk
dc.subject природокористування uk
dc.subject ecological risk uk
dc.subject nature uk
dc.subject экологический риск uk
dc.subject природопользование uk
dc.title Управління екологічними ризиками як необхідна складова механізму управління природокористуванням uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics