Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Філософсько-господарські тенденції в сучасних економічних теоріях

Show simple item record

dc.contributor.author Кондрат, Олександр Борисович
dc.contributor.author Kondrat, Oleksandr Borysovych
dc.contributor.author Кондрат, Александр Борисович
dc.date.accessioned 2019-10-10T07:50:59Z
dc.date.available 2019-10-10T07:50:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Кондрат О. Філософсько-господарські тенденції в сучасних економічних теоріях / Олександр Кондрат // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Економіка і управління / М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технолог. ун-т транспорту ; [редкол.: Н. І. Богомолова (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ДЕТУТ, 2014. – Вип. 28. – C. 178–188. uk
dc.identifier.issn 2413-7375
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/2018/31081
dc.description.abstract Стаття присвячена встановленню стану розвитку філософії господарства на сучасному етапі; визначенню та аналізу спільних методологічних основ і підходів філософії господарства С. М. Булгаковим та сучасних економічних теорій. The article is devoted to the state of the economy philosophy today. Identification and analysis of common methodological foundations of philosophy-economic’s approaches of S. M. Bulgakov and modern economic theory. Статья посвящена установлению состояния развития философии хозяйства на современном этапе; определению и анализу общих методологических основ и подходов философии хозяйства С. Н. Булгаковым и современных экономических теорий. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher Державний економіко-технологічний університет транспорту uk
dc.subject філософія господарства uk
dc.subject політекономія uk
dc.subject постіндустріальне суспільство uk
dc.subject phylosophy of economy uk
dc.subject political economy uk
dc.subject post-industrial society uk
dc.subject concept of economy uk
dc.subject freedom uk
dc.subject historical process uk
dc.subject institutionalism uk
dc.subject philosophical and economic approaches uk
dc.subject философия хозяйства uk
dc.subject политэкономия uk
dc.subject постиндустриальное общество uk
dc.subject концепция хозяйства uk
dc.subject свобода uk
dc.subject исторический процесс uk
dc.subject институционализм uk
dc.subject философско-хозяйственные подходы uk
dc.title Філософсько-господарські тенденції в сучасних економічних теоріях uk
dc.type Article uk
dc.subject.udc 330.87 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics