Now showing items 1-20 of 30257

  • Identification of the theoretical aspects of enterprise reputation 

   Riepina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Kovtun, V. P.; Ковтун, Віта Петрівна; Ковтун, Вита Петровна (Oles Honchar Dnipro National University, 2018)
   Purpose – to identify the theoretical aspects of enterprise reputation. Design/Method/Research approach. Authors applied a structural-functional method in the course of systemic investigation and substantiation of the ...
  • Венчурний бізнес як підгрунтя розвитку інноваційного підприємництва 

   Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна (Київський національний університет технологій та дизайну, 2019-04-11)
  • The analysis of venture companies’ rational investment decisions by value criterium 

   Riepina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Kuzhel, M. Yu; Кужель, Марина Юріївна; Кужель, Марина Юрьевна; Halytskyi, O. М; Галицький, О. М.; Галицкий, А. Н.; Lisovenko, D. V; Лісовенко, Д. В.; Лисовенко, Д. В; Fedchenko, A. V; Федченко, О. В.; Федченко, А. В. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
   The purpose of this article was to investigate the methodological tools for analyzing the rationality of investment decisions of venture capital companies by value criterion. Based on this goal, the state of development ...
  • The influence of Market Risks Upon the Agribusiness Value 

   Repina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраєва, Наталія Миколаївна; Чухраева, Наталия Николаевна; Kehrein, Eckhard (Vytautas Magnus University, 2020)
   The activities of agriculture enterprises are those referred to the riskiest types of entrepreneurship, because there exists certain dependence on the risks of production activities and market risks, especially marketing ...
  • Functional and investment strategies of technical development of enterprises 

   Danyliuk, V.; Данилюк, В'ячеслав Олексійович; Данилюк, Вячеслав Алексеевич; Riepina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Shafalyuk, O.; Шафалюк, Олександр Казимирович; Шафалюк, Александр Казимирович; Kovylina, M.; Ковилiна, M. O.; Ковылина, М. А.; Nitsenko, V.; Ніценко, Віталій Сергійович; Ниценко, Виталий Сергеевич (ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2019)
   Purpose. To identify the links between the main elements of the strategic set of the company, to determine the problems and the possibilities of their effective implementation by cooperating business units. Methodology. ...
  • Моделювання інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства 

   Чубаєвський, Віталій Іванович; Сhubаiеvskуi, Vitаliу; Чубаевский, Виталий Иванович; Рзаєва, Світлана Леонідівна; Rzаiеvа, Svitlаnа; Рзаева, Светлана Леонидовна; Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, Dmytro; Рзаев, Дмитрий Александрович (Чернігівський національний технологічний університет, 2019)
   Актуальність теми дослідження. У статті описано технологію розробки та моделювання інформаційно- аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства. Інформаційно-аналітична система дає можливість формувати ...
  • Фінансова безпека в системі управління державними фінансами 

   Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Херсонський державний університет, 2014)
   Стаття присвячена теоретичному та практичному вивченню проблеми оцінки фінансової безпеки як складової системи макрофінансових індикаторів. Проведено порівняльний аналіз методик оцінки економічної безпеки країни в аспекті ...
  • Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави 

   Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
   Метою статті є дослідження дієвості поставлених стратегічних завдань держави та факту їх реалізації. На основі аналізу та систематизації наявної практичної та теоретичної бази визначено місце та значення макрофінансових ...
  • Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів 

   Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2015)
   Метою статті є формування монетарної складової системи макрофінансових індикаторів, що надавала б усебічну інформацію щодо стану грошово-кредитної сфери, наявних загроз і тенденцій розвитку для використання в управлінні ...
  • Сутність макрофінансового індикатора в процесі формування системи показників фіскальної політики 

   Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Національний університет «Острозька академія», 2013)
   У статті проаналізовано та систематизовано підходи до розкриття змісту дефініції «макрофінансовий індикатор». Розширено межі поняття «індикатор», що надає можливість розглядати не лише кількісні макрофінансові показники. The ...
  • Необхідність податкового контролю малого та середнього бізнесу 

   Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудык, Наталия Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
   Метою статті є дослідження необхідності проведення податкових перевірок для малого та середнього бізнесу (далі – МСБ) в частині попередження ухилення від сплати податків. Систематизовані види податкових перевірок, що ...
  • Форми залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні: оглядовий аналіз 

   Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, T.; Куценко, Тамара Фёдоровна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
   У статті представлено оглядовий аналіз участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні, що є одним із пріоритетних напрямів реформи бюджетної децентралізації в Україні, яка розпочата з 2014 року та здійснюється ...
  • Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання 

   Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
   Статтю присвячено дослідженню особливостей здійснення комунікаційної підтримки глобальної екологізації споживання. З позиції сучасної біхевіористичної економіки розглянуто зміни, що сталися на секторальному і субсекторальному ...
  • Управління земельними ресурсами України: минуле та майбутнє 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малий, Іван Йосипович; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава"", 2020)
   Статтю присвячено дослідженню технологій фінансування соціальних проектів та ролі окремих стейкхолдерів під час реалізації цього процесу. Проаналізовано сутнісні характеристики соціального інвестиційного проекту. Зроблено ...
  • Регулюваня фінансового ринку в Україні та ЄС 

   Дороніна, Ірина Ігорівна; Doronina, I.; Доронина, Ирина Игоревна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   У статті розглянуто ключові моделі регулювання фінансового ринку. Досліджено особливості регулювання фінансового сектору в Європейському Союзі. Акцентовано увагу на європейській системі фінансового нагляду, в якій враховано ...
  • Сучасні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств 

   Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, S.; Бесараб, Светлана Алексеевна; Гайдамака, Ю. М.; Haidamaka, Y.; Виноградова, А. І.; Vynohradova, A. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   Опираючись на поставлену авторами мету статті щодо окреслення найбільш практичних методів оцінювання інноваційного потенціалу підприємств у сучасних умовах динамічних середовища, було досліджено сутність категорій "інновація", ...
  • Blockchain technology and key features of its possible implementation into Ukrainian tax system 

   Ivashchenko, А.; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна; Sudak, G.; Cудак, Г. Г. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   The article deals with the study of the essence of Blockchain technology and its possible implementation into Ukrainian tax system. Taking into account current economic and political situation in Ukraine, the paper considers ...
  • Franchising as an alternative way of creation and financial development of smes 

   Ivashchenko, A.; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна; Ostrovska, Olga; Островська, Ольга Анатоліївна; Островская, Ольга Анатольевна; Vasylyshen, Yurii; Василишен, Юрій Володимирович; Василишен, Юрий Владимирович; Nadzuga, A.; Надзуга, О. С. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2019)
   The article defines the main features of enterprise creation through application of such method as franchising. The subject of research is mainly focused on SMEs and start-ups which face a lot of obstacles at the stage of ...
  • Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект) 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Фоя, Ольга Володимирівна; Foia, O.; Фоя, Ольга Владимировна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
   За останні два десятиліття активізувались трансформаційні процеси в розвитку національних економік під впливом поглиблення глобалізації, запровадження цифрових технологій та активізації інформаційних війн, фінансових ...
  • Освіта як основа сталого розвитку суспільства 

   Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018-04)