"iRKNEU": Recent submissions

 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Крижанівська, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Досліджено стан розвитку українських Start-up на світовому ринку інноваційних проектів. Окреслено вектор функціональної активності підприємців при започаткуванні Start-up. Проведено порівняльний аналіз конкурентоспроможності ...
 • Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Калініченко, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Проведено аналіз наукових праць за напрямом привабливості інноваційного підприємництва для інвестування. Досліджено розуміння поняття «інвестиційна привабливість», виявлення показників, що визначають інвестиційну ...
 • Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Кошиль, Вікторія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Визначено теоретичні аспекти стартапів та їх відмінності. Проаналізовано рейтинги найкращих стартапів світу і України. Розглянуто успішні стартапи України. The theoretical aspects of startups and their differences are ...
 • Білошапка, Вікторія Степанівна; Biloshapka, Viktoria; Белошапка, Виктория Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розкрито основні риси командоутворення, показано вплив керівництва банку на успішність формування команди, представлено спрямованість і основне завдання командоутворення, доведено, що реалізація соціальних ініціатив банку ...
 • Мельникова, Олександра Анатоліївна; Melnykova, Oleksandra; Мельникова, Александра Анатольевна; Сметана, Євгенія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У статті визначено економічну і соціальна роль розвитку малого бізнесу в Україні. Досліджено основні напрямки податкового стимулювання малого бізнесу в світі. Визначено пріоритетні напрямки податкових пільг для суб'єктів ...
 • Коробка, Світлана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У тезах досліджуються сучасні тенденції розвитку малого підприємництва на сільських територіях в Україні. У процесі дослідження виявлено особливості розвитку сільських територій, зазначено перспективи розвитку малого ...
 • Kornyliuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентинівна; Корнилюк, Анна Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  The study defines the main characteristics of the SMART-Specialization Strategy (S3), including its official definition and implementation steps proposed by the European Commission. Additional attention is paid to the ...
 • Ivashchenko, Alla Ivanivna; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  The role of universities in Smart specialisation strategy implementation was defined. The Case of Catalonia was considered as successful example for possible application in Ukraine underlining the undeveloped level of ...
 • Долгова, Людмила Іванівна; Dolgova, Lyumila; Долгова, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянута роль управлінських інновацій у підвищенні ефективності виробництва з точки зору трьох різних аспектів: умов реалізації технічних (технологічних) нововведень; впливу на темп матеріалізації технічного прогресу; ...
 • Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У дослідженні обґрунтовано теоретичні засади фандрейзингу. Зокрема, наведено широке та вузьке трактування фандрейзингу. Доведено актуальність застосування фандрейзингової стратегії у практиці соціально-відповідального ...
 • Pavlenko, Iryna; Павленко, Ірина Анатоліївна; Павленко, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  The basis for the development of the world economy in the 21st century is innovative technology. In order to participate in equal global competition, a country must have the prerequisites. Such prerequisites are a developed ...
 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Патенти здійснюють формуючий вплив на напрямок технічних змін, визначають розвиток тих або інших галузей в країні. Таким чином встановлюються і змінюються порівняльні конкурентні переваги країн на глобальному ринку. Сила ...
 • Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, V. M.; Кузёмко, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Проаналізовано ключові проблеми підприємств газової промисловості України. Сформульовано основні напрями їх вирішення. З’ясовано необхідність застосування державно-приватного партнерства у цій сфері. The key problems ...
 • Якушева, Наталія Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  В роботі розглянуто основні параметри оцінювання розвитку інноваційного підприємництва. Запропоновано для аналізу розвитку інноваційного підприємництва застосовувати модель, яка базується на двадцяти факторах та методі ...
 • Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana; Дєтскова, Поліна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Визначено теоретичні аспекти прибутковості та методи її оцінювання. Проаналізовано основні напрямки підвищення прибутковості підприємств, на прикладі харчової промисловості. Розглянуто та досліджено прибутковість ПрАТ ...
 • Циганов, Сергій; Сизоненко, Віктор (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Досліджено сутність та основні чинники розвитку і використання людського і інтелектуального капіталу Окреслено основні форми їх ефективної взаємодії для забезпечення пріоритетного розвитку інноваційного підприємництва. ...
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Корж, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Дана стаття присвячена ідентифікації підходу до удосконалення бізнес-процесів інноваційного підприємства. This article is devoted to the identification of the approach to improve in the business processes of the innovative ...
 • Стрільчук, Юлія Ігорівна; Strylchuk, Yulia; Стрельчук, Юлия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У роботі показано значення та банку на ринку банківських кредитів. The importance and role of innovations implementation in the bank competitiveness is discussed. It is shown different approaches to creating banks` ...
 • Редзюк, Євгеній (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Автором проведено аналіз особливостей використання фінансово-інвестиційного ресурсу в світовому інноваційному підприємництві і в Україні та запропоновано вдосконалення в цій сфері. The author analyzed the features of the ...
 • Проскокова, Анна Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Рітейл є тією галуззю, що створює винятково сприятливі умови для залучення споживача у процес співтворчості (co-creation) в ході винайдення та впровадження у життя інновацій. Таке залучення дозволяє перерозподілити витрати ...

Search DSpace

Browse

My Account