Now showing items 21-40 of 31861

  • Трансформація маркетингу агропромислових формувань в умовах глобалізації 

   Єранкін, Олександр Олександрович; Yerankin, O.; Еранкин, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-22)
   Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних і практичних аспектів забезпечення формування і трансформації маркетингу агропромислових формувань України на основі розробки інструментарію впровадження сучасних концепцій ...
  • Маркетингові дослідження: системний підхід 

   Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andriy; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-17)
   Дисертаційна робота присвячена комплексному вирішенню теоретичних і прикладних аспектів побудови системи маркетингових досліджень підприємства на основі використання принципів системного підходу. У роботі сформовані сучасне ...
  • Управлінське консультування розвитку підприємств 

   Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-04)
   Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню і новому вирішенню проблеми обґрунтування наукової дисциплінарності, поглиблення методологічних засад та розвинення методичного інструментарію управлінського консультування ...
  • Управління активами підприємств 

   Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-07)
   Дисертацію присвячено розвитку фундаментальних засад управління активами підприємств та розробленню його методологічного й методичного забезпечення. За результатами дослідження обґрунтовано теорію активації ресурсів ...
  • Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг 

   Сагайдак, Михаил Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-05-27)
   Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми формування системи внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг. За результатами дослідження виявлено закономірності еволюції теорії внутрішнього маркетингу ...
  • Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських технологій 

   Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-09-16)
   У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми формування системи стратегічного контролінгу на підприємстві зумовленої новітніми тенденціями технологічного розвитку, які ...
  • Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських технологій 

   Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-08-12)
   У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми формування системи стратегічного контролінгу на підприємстві зумовленої новітніми тенденціями технологічного розвитку, які ...
  • Методологія оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності 

   Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-02-24)
   У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуальної наукової проблеми щодо формування концептуальних основ, а також взаємоузгодженого розвитку інструментальних засобів оцінювання ...
  • Методологія оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності 

   Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, Oleksii; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-24)
   У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуальної наукової проблеми щодо формування концептуальних основ, а також взаємоузгодженого розвитку інструментальних засобів оцінювання ...
  • Система регулювання соціальних відносин в глобальній економіці 

   Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-27)
   Дисертація присвячена комплексному аналізу соціальних відносин в умовах інтернаціоналізації і глобалізації, теоретичному та практичному обґрунтуванню складових системи їх регулювання на регіональному, національному і ...
  • Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі 

   Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-30)
   У роботі розкрито теоретичні основи, чинники та мотиви активізації нетарифного регулювання в глобальній торговельній системі на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі. У рамках дослідження проаналізовано наслідки ...
  • Екологізація економічного розвитку Європейського Союзу 

   Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-26)
   У дисертації досліджено та визначено суть та значення екологізації глобального економічного простору; обґрунтовано основні параметральні характеристики екологічної парадигми економічного розвитку країн-лідерів та проведені ...
  • Соціокультурний компонент глобального економічного розвитку 

   Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11)
   Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню соціокультурного компоненту глобалізації, виявленню та системному оцінюванню його впливу на економічний розвиток. Автором досліджено особливості формування глобальної ...
  • Міжнародна комерціалізація телепродуктів на медіа ринку ЄС 

   Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-11-21)
   У дисертації досліджено суть та значення глобального та європейського ринку телепродуктів. Визначено особливості їх еволюції та ідентифіковано сучасну медіа парадигму в умовах посилення глобалізації. Особливу увагу приділено ...
  • Трансформація валютних систем країн Центральної та Східної Європи 

   Лавріненко, Олена Валеріївна; Lavrinenko, Olena; Лавриненко, Елена Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-07)
   Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів трансформації валютних систем країн ЦСЄ. Розглянуті теоретичні основи функціонування валютних систем у сучасному валютно-фінансовому середовищі. ...
  • Система регулювання аграрного сектору в ЄС 

   Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-09-19)
   лювання аграрного сектору в ЄС. Відповідно до принципів історизму, програмованості та регульованості економічного середовища виокремлено сім етапів еволюції підходів країн-лідерів до регулювання аграрного сектору. Значну ...
  • Соціальні виміри іноземного інвестування економіки України 

   Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05-15)
   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню ролі іноземних інвестицій у соціалізації економічного розвитку України. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації з оптимізації масштабів і структури іноземного інвестування ...
  • Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності 

   Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-02-27)
   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням виявлення особливостей європейського бізнес-середовища, розробки рекомендацій щодо ефективних напрямів адаптації до нього міжнародної економічної діяльності України ...
  • Розвиток корпоративних стратегій в глобальному інвестиційному середовищі 

   Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-21)
   Розглянуто методологію дослідження розвитку корпоративних стратегій у глобальному інвестиційному середовищі, тенденції та сучасні особливості інвестиційної глобалізації. Проаналізовано основні концепції інтернаціоналізації ...
  • Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального управління 

   Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10)
   У роботі досліджені домінанти і трансцендентні фактори сталого цивілізаційного розвитку, а саме еволюція концепцій глобального управління, визначення людського капіталу як ключового фактора економічного розвитку, обґрунтування ...