З питань розміщення публікацій звертайтесь до Наукової бібліотеки ім. М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" (кімната № 401, тел. +38 044 503 84 46) або на електронні адреси:

  • irkneu@kneu.ua
  • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету – 10.1.1.15

Переглянути більше