З питань розміщення публікацій звертайтесь до бібліотеки (кімната № 401, тел. 503-84-46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету - 10.1.1.15

 • Історичні аспекти розвитку соціального банкінгу 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Investigated the origin and nature of the term "social bank", offered the periodization of social banking development in the world. Identified and described the principles of social banking. Analyzed the social mission ...
 • Ідентифікація та оптимізація ризиків соціального банкінгу 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Видавничий дім «Гельветика», 2016)
  У роботі досліджено теоретичні питання ризиків банківської діяльності. Наведено класифікацію економічних ризиків банківської діяльності, визначено зовнішні (ендогенні) і внутрішні (екзогенні) ризики. Проаналізовано ризики, ...
 • Банківський нагляд на основі агентно-орієнтованого моделювання 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна; Примостка, Андрій Олександрович; Prymostka, A. O.; Примостка, Андрей Александрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Possibility of the use of agent-based modelling as a method of banking supervision is investigated. Studied the possibilities of adapting by supervisory authorities their strategy to improve the effectiveness of ...
 • Стратегії розвитку банківської системи України 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
  Метою статті є аналітичний огляд та аналіз стратегій розвитку фінансового та банківського секторів на період до 2020 р. у системі економічної науки. Проаналізовано вектори розвитку, окреслені у Комплексній програмі розвитку ...
 • Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000-11-17)
  Дисертація містить наукове обгрунтування доцільності оцінювання та підвищення конкурентоспроможності управлінського персоналу як обов’язкової умови і складового елементу забезпечення конкурентоспроможності підприємства та ...

Переглянути більше