On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. 503-84-46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same - 10.1.1.15

 • Економічні виміри диверсифікації діяльності підприємств 

  Грабовенко, О. В.; Hrabovenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження вимірювання диверсифікації діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу. Сформульовано та доведено робочу гіпотезу про необхідність запровадження економічного ...
 • Поняття маркетингового стресс-тестування бізнес-моделі підприємства, як фактора сталого розвитку організації 

  Зозульов, О. В.; Zozul'ov, О. V.; Менькова, К. І.; Menkova, K. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Визначено поняття та концептуальну основу маркетингового стрес-тестування бізнес-моделі компанії. Визначено нове поняття маркетингового стрес-тестування (МSТ-метод) бізнес-моделі підприємств з метою формування стійких ...
 • Вартість як критерій ефективності управлінських рішень на підприємстві 

  Фролова, Л. Ф.; Frolova, L.; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, О.; Мельник, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізовано та аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості як критерію ефективності управління підприємством і його розвитку. Доведено, що на відміну від ринкової вартості фундаментальна ...
 • Обгрунтування доцільності впровадження зрошення в агарному підприємстві 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Sergei; Демьяненко, Сергей Иванович; Фомічов, М. В.; Fomichov, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  статті досліджено доцільність запровадження системи зрошення в конкретному аграрному підприємстві. Проаналізовано показники урожайності основних сільськогосподарських культур за останні п'ять років, динаміку середньорічної ...
 • Концептуальні підходи до визначення поняття «корпоративне підприємництво» та його типологізація 

  Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано еволюцію підходів до визначення поняття «Підприємництво» та надано узагальнене розуміння сутності феномену підприємництва. Виокремлено такі принципи підприємницько1 д1яльності: реалізація ...

View More