Now showing items 1-15 of 15

  • Public services providing for sustainable development 

   Aleksieieva, Nataliia; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Алексеева, Наталия Игоревна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталія Василівна; Рудик, Наталия Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
  • Боргові фінанси: французька парадигма розвитку 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Alexeeva, Natalia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті досліджуються можливості та загрози боргових фінансів на прикладі Франції. Наголошується увага на тому, що поряд з традиційно негативним сприйняттям державного боргу існує підхід, згідно з яким він є явищем цілком ...
  • Головні бюджетні процедури: фінансова практика Франції 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (Український інститут розвитку фондового ринку, 2013)
   У статті звертається увага на важливість, необхідність та ключовий характер перших стадій бюджетного процесу. Окреслюються проблеми пов’язані з бюджетними процедурами, що існують в Україні. Підкреслюється необхідність ...
  • До питання про бюджетування у Франції 

   Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Економічні процеси в світлі роботизації: виклики та перспективи 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Aleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-13)
  • Контроль за цільовим спрямуванням коштів бюджету м. Києва: проблеми та шляхи їх вирішення 

   Коваль, Андрій Сергійович; Koval, Andriy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-02-02)
   У відповідності з метою виконані наступні завдання роботи: Досліджено сутність та призначення казначейського контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів; Оцінено якість казначейського контролю; Вивчено проблеми, ...
  • Особливості розрахунку вартості суспільних благ (від необхідного до бажаного): вітчизняні реалії та європейський досвід 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Степура Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2015)
   Досліджено суспільні потреби та інструменти їх задоволення – суспільні блага. Приділено увагу тому, що суспільні потреби складаються з індивідуальних потреб суб’єктів економічних відносин та колективних. Вони є взаємозалежними ...
  • Приватне фінансування суспільних потреб у Франції 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Стратегічне планування як стрижневий елемент бюджетування на макрорівні: досвід Франції 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У статті розглядаються питання необхідності та важливості стратегічного планування на макрорівні на прикладі Франції. Підкреслюється доцільність запозичення позитивного досвіду Україною.
  • Сучасні проблеми економіки та фінансів 

   Лук’яненко, Дмитро Григорович; Федосов, Віктор Михайлович; Опарін, Валерій Михайлович; Гапонюк, Микола Анатолійович; Хлівний, Володимир Кирилович; Буряченко, Андрій Євгенович; Мельник, Віктор Миколайович; Паєнтко, Тетяна Василівна; Волковський, Євген Ігорович; Дегтярьова, Наталія Володимирівна; Малік, Євгенія Олександрівна; Жибер, Тетяна Василівна; Котіна, Ганна Михайлівна; Степура, Марина Михайлівна; Сущенко, Олександр Миколайович; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Рудик, Наталія Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-07)
   У збірнику розглянуто актуальні питання економіки та фінансів, зосереджена увага на фіскальних інструментах протидії найбільш вагомим глобальним ризикам та окреслено ринкові фінансові інструменти боротьби з екологічними, ...
  • Управління державним боргом: досвід Франції 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Aleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті досліджано досвід Франції з управління державним боргом. Наголошується увага на тому, що в ситуації, коли розміри державного боргу та дефіциту постійно перетинають граничнодопустимі межі, неможливо обійтись без ...
  • Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Alexeeva, Natalia; Алексеева, Наталия Игоревна; Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено роль і значення фінансової політики України в умовах інтеграційних процесів, визначено домінанти, ризики та виклики сучасності.
  • Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності (за підсумками всеукраїнської наукової студентської конференції) 

   Алексєєва, Наталія Ігорівна; Alexeeva, Natalia; Алексеева, Наталия Игоревна; Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   The article examines the role and importance of financial policy of Ukraine under integration processes, dominant, risks and challenges of our time were determined. The approaches to the interpretation of the definition ...
  • Фінансова інфраструктура: формування, розвиток та трансформація в умовах глобалізацій них процесів (за підсумками всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції) 

   Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tatiana; Табакова, Татьяна Владимировна; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Alexeeva, Natalia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  • Історична ретроспектива реформи децентралізації у Франції 

   Табакова, Тетяна Володимирівна; Tabakova, Tetiana; Табакова, Татьяна Владимировна; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04)