Now showing items 1-2 of 2

  • Концептуальні положення управління ліквідністю та прибутковістю банку 

   Габрієлян, Дар’я Гагіківна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена розробленню концептуальних засад інтегрованого (комплексного) управління ліквідністю та прибутковістю банку. Розглянуто стратегії та підходи до управління, а також, розроблено концепцію моделювання ...
  • Мінімізація ризиків банківської діяльності 

   Габрієлян, Дар’я Гагіківна; Gabrielyan, Daria; Габриелян, Дарья Гагиковна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)