Now showing items 1-20 of 37

  • Бенчмаркінг в територіальному стратегуванні 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
  • Відображення результативності пізнавальної діяльності студента у поточній та підсумковій успішності 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Грані муніципальної підтримки соціального підприємництва 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
  • Дослідницькі компетентності в моделі підготовки економіста 

   Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokimova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darya; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-27)
  • Екологічний контекст макроекономічного стратегування 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2018-03)
  • Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2014)
   У статті проаналізовано ступінь збалансованості відображення тріади цілей сталого розвитку у стратегічних документах різнорівневих систем національної економіки. Здійснено узагальнення методичних підходів до означення ...
  • Економічна динаміка: теоретичний і практичний аспекти 

   Котенок, Андрій Григорович; Kotenok, Andrii; Котенок, Андрей Григорьевич; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Mykolas Romeris University, 2019)
  • Економічна оцінка урбанізаційних процесів в Україні та формування економічного потенціалу міста 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2013)
   Розкрито зміст сучасної концепції урбанізації. Охарактеризовано основні етапи урбанізаційних процесів в Україні. Доведено, що Україна є урбанізованою країною лише за формальними критеріями. Виявлено основні важелі впливу ...
  • Економічний потенціал міста: стратегічний аспект 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-29)
   Проведено наукове обґрунтування доцільності збалансування функціональної структури міста з його економічним потенціалом і стратегічними цілями. Через аналіз класифікаційних ознак вибудовано загальну структуру економічного ...
  • Застосування інструментарію прогнозування ВВП в антикризовому управлінні 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна; Лютий, Ілля Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  • Концепція життєвого циклу в управлінні економічним потенціалом міста 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija; Котенок, Дария Михайловна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013)
   У статті розкрито теоретико-методологічні підвалини концепції життєвого циклу систем. Виокремлено два основні методико-методичні підходи до оцінки життєвого циклу міста як відкритої соціально-економічної системи: мальтузіанський ...
  • Макроекономіка: базовий курс 

   Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
  • Механізм координації економічних інтересів держави та бізнесу 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна; Котенок, Андрій Григорович; Котенок, Андрей Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Моніторинг розвитку управлінського потенціалу муніципальних органів влади 

   Котенок, Дарія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-30)
   У статті визначено місце управлінського потенціалу у системі економічно потенціалу міста. Розглянуто питання змістового наповнення системи моніторингу розвитку управлінського потенціалу. За результатами проведено аналізу ...
  • Моніторинг інноваційності міста 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
   Запропоновано підхід до змістового наповнення моніторингу інноваційності міста. Розглянуто питання формування оптимального набору показників при проведенні порівняльного оцінювання рівня використання інноваційного потенціалу ...
  • Місто Київ та столиці найбільших європейських держав: порівняння структурних параметрів економіки 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darya; Котенок, Дария Михайловна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
   У статті здійснено порівняльний аналіз структури економіки міст – столиць європейський держав та визначено основні тенденції їх розвитку.
  • Місто як соціально-економічний простір 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
  • Особливості формування міжособистісних компетентностей засобами інноваційних технологій навчання 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Проявлення екологічних втрат в економіці міста 

   Котенок, Дарія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-25)
   У статті приведено узагальнення методичних основ корегування агрегованих економічних показників діяльності людини з урахуванням наслідків впливу на довкілля. Запропоновано методичний підхід до проявлення екологічних втрат ...
  • Реалізація європейських принципів регіонального управління в Україні 

   Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariya; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Ґрунтуючись на змістовій характеристиці фундаментальних європейських принципів регіональної політики визначаються особливості національної політики управління регіональним розвитком.