Now showing items 1-20 of 31

  • Methodological Background of Post-Soviet Regionalism: The Case of Ukraine 

   Chuzhykov, Victor; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович; Fedirko, Oleksandr; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович (Tallinn University of Technology, 2014)
   The transformational 1990s significantly differentiated the regional model of Ukraine, which eventually began to resemble a system of uncontrolled chronic economic decline, as the existing planning and regulatory methods ...
  • Strategic Priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership 

   Lukianenko, Dmitro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Chuzhikov, Viktor; Чужиков, Віктор Іванович; Gechbaia, Badri; Kharaishvili, Eter; Abralava, Anzor; Tsiklashvili, Natela; Aroshidze, Paata; Mamuladze, Gela; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Shalimova, Nataliia; Kuzmenko, Halyna; Osetskyi, Valerii; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Zaremskyi, Borys; Tsymbal, Ludmila; Цимбал, Людмила Іванівна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Dyakon, Antonina; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Антонівна; Kharazishvili, Yurii; Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станіславович; Lukianenko, Olga; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Ruduha, Nataliia; Levchenko, Oleksandr; Levchenko, Anna; Tkachuk, Olga; Tsarenko, Ilona (Batumi Navigation Teaching University, 2018-04-02)
   The monograph is devoted to the study of the main priorities of development of two countries with similar conditions, similar destinies, economic and intellectual potential. The monograph presents the results of many years ...
  • Авіаційні альянси в глобальній конкурентній моделі ХХІ століття 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2010)
  • Активні методи викладання дисципліни «Міжнародна економіка» 

   Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-05)
  • Використання європейських тренінгових моделей при підготовці фахівців з міжнародної економіки 

   Чужиков, Віктор Іванович; Ткаленко, Світлана Іванівна; Федірко, Олександр Анатолійович; Вінська, Оксана Йосипівна; Никонюк, Катерина Олегівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія 

   Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У монографії досліджуються особливості еволюції теорій регіонального розвитку. Розкрито методологічну сутність сучасного регіоналізму, який розглядається у діалектичній єдності його внутрішнього та зовнішнього змісту. ...
  • Дидактична ефективність навчального тренінгу: досвід реалізації гранту ЄС 

   Чужиков, Віктор Іванович; Федірко, Олександр Анатолійович; Ткаленко, Світлана Іванівна; Вінська, Оксана Йосипівна; Никонюк, Катерина Олегівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  • Дискурс-аналіз розвитку глобального медіаринку 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Розглянуто особливості застосування дискурс-аналізу для дослідження глобального медіа ринку. Оцінено зміни, що сталися на ринках, виявлено домінуючі сектори та характерні риси креативізаціїі та комерціалізації медійного ...
  • Еволюція методології лідерства міст 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Орловська, В. С.; Orlovska, V. S.; Орловская, В. С. (Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 2012)
   Досліджено особливості формування методологічних засад розвитку економіки міст. У відповідності до принципу історизму та, спираючись на надбання основних наукових шкіл, запропонована нова класифікація теоретичних підходів ...
  • Екологічна парадигма в системі міжнародних економічних координат 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Херсонський державний університет, 2016)
   Статтю присвячено особливостям формування екологічної парадигми, що базується на економічній моделі розвитку сучасного суспільства, яке зацікавлено в зменшенні антропогенного впливу на природне середовище і водночас ...
  • Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС 

   Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna; Лещенко, Екатерина Андреевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014)
   The paper dwells upon the principles of formulating the environmental policy of the European Union given its dominant model of ‘polluter pays twice’. The work goes onto revealing the features of the model of convergence ...
  • Кластерна політика Європейського Союзу 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2013)
   Розглянуто особливості формування кластерної політики ЄС. Головну увагу приділено секторальній диференціації кластерів та характеру їх взаємодії в межах національних і наднаціональних формувань. Показано своєрідні ознаки ...
  • Креативізація підприємницької активності в ЄС 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, V. I.; Чужиков, Виктор Иванович (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2016-04-28)
  • Локалізація європейського економічного простору 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, V. I.; Чужиков, Виктор Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04-27)
  • Мистецька парадигма в креативній моделі глобального економічного простору 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, V. I.; Чужиков, Виктор Иванович; Диндар, Антон Сергійович; Dyndar, A. S.; Дындарь, Антон Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У пропонованій статті проведено аналіз мистецької парадигми в процесі посилення комерціалізації створюваного арт-продукту в межах глобального економічного простору. У результаті здійсненого дослідження створено спільну ...
  • Модернізація аграрної політики ЄС 

   Чужиков, Віктор Іванович; Вінська, Оксана Йосипівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07-23)
   досліджено сучасні інструменти та механізми регулювання САП, визначено позиції різних європейських організацій щодо майбутніх змін і виявлено рушійні чинники подальшої трансформації САП.
  • Науково-інноваційні детермінанти викладання «Європейської інтеграції» 

   Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Никонюк, Катерина Олегівна; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Нужненко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Оцінка ефективності освітнього тренінгу (на прикладі реалізації гранту Фонду Жана Моне «Адвокація європейської інтеграції») 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Victor; Чужиков, Виктор Иванович (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017-06-02)
   Розглянуті питання оцінювання ефективності освітнього тренінгу «Адвокація європейської інтеграції», котрий реалізувався в рамках гранту Фонду Жана Моне. Виявлені особливості географічної структури набутих компетенцій та ...
  • Парадигма розвитку мегаполісів в глобальній економіці: чи можливе прогнозування? 

   Дергачова, Вікторія; Dergachova, Victoria; Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
   Досліджуються актуальні проблеми формування сучасної парадигми розвитку мегаполісів в процесі їхньої диференціації та перетворення в світові міста. Підкреслюється роль нових факторів у трансформації функцій міст, впливу ...
  • Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoria; Чужикова, Виктория Григорьевна; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич; Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Лук’яненко, Олександр; Lukianenko, Oleksandr; Лукьяненко, Александр; Никонюк, Катерина Олегівна; Nykoniuk, Kateryna; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Nuzhnenko, Kateryna; Нужненко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Навчальний посібник являє собою поліструктурну дидактичну модель організації тренінгів з європейської інтеграції, що скерована на проведення вступних занять з однойменного курсу. Складається із 17 тем, вивчення яких дозволяє ...