Now showing items 1-1 of 1

    • Управління майбутнім на засадах концепції інноваційного розвитку 

      Юдіна, Наталія Володимирівна; Yudina, Nataliya; Юдина, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
      Запропоновано запровадження на підприємствах концепції інноваційного розвитку на нелокальних засадах. Нелокальність передбачає «чотирьохвимірне мислення» і залучення власних ресурсів підприємства з метою створення ...