Now showing items 1-11 of 11

  • Деякі задачі математичного моделювання при управлінні банківськими активами 

   Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Рутицька, В. В.; Кулян, А. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
   Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем банківських активів як задача оптимізації динамічної системи.
  • Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій 

   Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
   Розглядається проблема дослідження оптимальної структури портфеля інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі оптимального керування ...
  • О близости решений линейных систем с запаздыванием и соответствующих им систем без запаздывания 

   Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Юнькова, Елена Александровна; Yunkova, Olena; Юнькова, Олена Олександрівна (Институт математики Национальной академии наук Украины, 1989)
  • Об одном методе нахождения решения уравнения Ляпунова с заданным спектром 

   Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Юнькова, Елена Александровна; Yunkova, Olena; Юнькова, Олена Олександрівна (Институт математики Национальной академии наук Украины, 1984)
   Получены достаточные условия нахождения решения уравнения Ляпунова с заданным спектром собственных чисел для систем линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Рассмотрена задача нахождения решения, ...
  • Оценка величины запаздывания в линейных дифференциальных системах с отклоняющимся аргументом 

   Хусаинов, Дилюс Яхьевич; Хусаїнов, Ділюс Ях’євич; Юнькова, Елена Александровна; Yunkova, Olena; Юнькова, Олена Олександрівна (Институт математики Национальной академии наук Украины, 1983)
   Вычисляется величина запаздывания, при которой из асимптотической устойчивости (устойчивости при постоянно действующих возмущениях) решения системы линейных дифференциальных уравнений без запаздывания следует асимптотическая ...
  • Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій 

   Гаращенко, Федір Г.; Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), 2017)
   Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та ...
  • Про побудову допустимої множини параметрів математичної моделі 

   Кулян, Віктор Романович; Рутицька, Владислава Валеріївна; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
  • Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування 

   Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Кулян, А. В.; Прокопюк, О. С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
   Розглядається задача про побудову оптимальних значень параметрів математичних моделей, що застосовуються при інвестуванні у цінні папери.
  • Ризики в системі обліку ПДВ 

   Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Гой, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10)
  • Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів 

   Гаращенко, Федір Г.; Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), 2015)
   Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного ...
  • Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів 

   Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-05)