Now showing items 1-20 of 40

  • Small business financing in islamic economic doctrine 

   Subochev, O.; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018)
  • Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном МЕНА 

   Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Киян, Єгор Михайлович; Киян, Егор Михайлович (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
   У статті проаналізовано основні показники зовнішньоекономічної діяльності України з країнами МЕНА — макрорегіон Близького Сходу та Північної Африки, а саме: а) торгівля товарами і послугами; б) прямі інвестиції (акціонерний ...
  • Асиметрія інформації в дослідженні інформаційної прозорості фінансових установ 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04)
  • Бюджетно-податкові важелі стимулювання інноваційної активності 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, I. V.; Власова, Инна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Досліджено важелі державного стимулювання інноваційної активності в економіці країни. Розглянуто іноземний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності. Визначено проблеми застосування бюджетно-податкових стимулів ...
  • Бюджетно-податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні 

   Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ООО «Научный мир», 2014-12)
   У роботі розглядають бюджетні та податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні.
  • Використання навчальних тренінгів у процесі викладання дисципліни «Фінансові інвестиції» 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Впровадження механізму відтворення соціального капіталу з метою формування умов стійкого економічного зростання 

   Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Аналіз економічної динаміки країни дав змогу виявити ознаки низького рівня інвестицій, повільного зростання виробництва, слабкої диверсифікації промисловості, повільного зростання продуктивності, поганих умов на ринку ...
  • Державна підтримка формування інноваційної інфраструктури 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-21)
  • До питання визначення інвестиційної безпеки та чинників впливу на неї 

   Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-10)
  • «Діджитализация» як головний тренд розвитку економіки 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-04)
  • Економічна та інвестиційна безпека в Україні в контексті глобальних викликів 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Mykolas Romeris University, 2018)
   У статті обґрунтовано теоретичні аспекти визначення економічного змісту понять «економічна безпека» та «інвестиційна безпека». З’ясовано їх місце в забезпеченні національної безпеки держави. Досліджено систему індикаторів ...
  • Кредитні компанії: сутність, правові засади і механізм функціонування 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ВНЗ «Національна академія управління», 2009)
   У статті досліджено діяльність кредитних компаній, які є новим видом кредитних установ в Україні і разом з кредитними спілками і ломбардами формують небанківський сектор кредитних установ. Розкрито сутність і специфіку ...
  • Математичне моделювання щільності акцій в скінченому проміжку цін 

   Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, S. D.; Волощук, Сергей Дмитриевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Jurkiewicz, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто динамічну модель щільності розподілу акцій з дискретними початково-крайовими умовами. Систему початково-крайових умов перетворено до інтегрального вигляду. Побудовано функцію щільності розподілу акцій, яка є ...
  • Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Міністерство фінансів України, 2009)
   The authors examine theoretical aspects of credit companies’ activity, especially some non-banking credit establishments which are functioning at the financial market of Ukraine; systematize scientific views on the listing ...
  • Напрями реформування інноваціної сфери в контексті нової індустріалізації 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Mykolas Romeris University, 2019)
  • Огляд актуальних навиків і вмінь студентів і нововведень в освіті 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Основні моделі функціонування ісламських фінансів: критичний погляд 

   Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
   Визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів та надано критичну оцінку (порівняно з традиційними фінансами) механізму їх функціонування. Актуальність теми дослідження зумовлюється такими обставинами, як зростання ...
  • Особливості іпотечного житлового фінансування в Україні на сучасному етапі 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Мукачівський державний університет, 2016)
   У статті проведено дослідження діючих способів фінансування житлового будівництва, оцінені їх переваги та недоліки з огляду на інтереси учасників процесу будівництва. Виокремлено недоліки існуючого законодавства щодо ...
  • Оцінка вартості компанії при венчурному інвестуванні 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Київський інститут банківської справи, 2016)
   Венчурне інвестування є одним з найбільш ефективних способів фінансування молодих інноваційних підприємств. В статті розглядаються особливості методів оцінки вартості компаній на різних стадіях свого розвитку, які отримують ...
  • Портфельне інвестування 

   Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Шевченко, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Навчальне видання «Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань» є потрібним для покращення якості навчально-методичного забезпечення підготовки студентів фінансово-економічних спеціальностей. Навчальне видання ...