Now showing items 1-1 of 1

    • Модернізація аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку економіки України 

      Кіндрацька, Любомира Максимівна; Kindratska, Liubomyra Maksymivna; Киндрацкая, Любомира Максимовна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna Mykhailivna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна; Ямборко, Галина Анатоліївна; Yamborko, Halyna Anatoliivna; Ямборко, Галина Анатольевна; Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenychenko, Yuliia Kostiantynivna; Семениченко, Юлия Константиновна; Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena Kostiantynivna; Абесинова, Елена Константиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
      У колективній монографії подано пропозиції з удосконалення складу та інформаційного наповнення фінансової звітності суб’єктів господарювання; проведено компаративне оцінювання чинних методик фінансового аналізу; розкрито ...