Now showing items 1-8 of 8

  • Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням різниць 

   Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Бабіч, Віталій Васильович; Babich, Vitaliy; Бабич, Виталий Васильевич (Міністерство фінансів України, 2016)
   У статті розглянуто особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток із урахуванням фінансового результату діяльності підприємств і передбачених різниць. Наведено порядок виокремлення складу та методику ...
  • Деякі питання бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи за договором простого товариства 

   Бабіч, Віталій Васильович; Babich, Vitaliy; Бабич, Виталий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-15)
   Розглянуто правові, організаційні і методичні аспекти бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи на умовах договору простого суспільства. Запропоновано методику відображення в обліку учасників ...
  • Облік податкових різниць згідно з Податковим кодексом України 

   Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Бабіч, Віталій Васильович; Babich, Vitaliy; Бабич, Виталий Васильевич (Міністерство фінансів України, 2011)
   Досліджено сутність постійних і тимчасових податкових різниць та їх склад, методику відображення в бухгалтерському обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань. Обґрунтовано пропозиції щодо гармонізації бухгалтерського ...
  • Облікова політика підприємства: зміни та доповнення 

   Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Бабіч, Віталій Васильович; Babich, Vitaliy; Бабич, Виталий Васильевич (Товариство з обмеженою відповідальністю "Екаунтінг", Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012)
   У статті висвітлено питання внесення змін і доповнень до облікової політики підприємства, а також деякі проблеми застосування МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки».
  • Оподаткування прибутку підприємств: фінансовий та облікові аспекти 

   Бабіч, Віталій Васильович; Babich, Vitaliy; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Podderyogin, Anatoliy (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2011-02)
   Розглянуто визначення об’єкта оподаткування, оподатковуваного прибутку, склад доходів і витрат та порядок їх визначення при оподаткуванні, дана критична оцінка доходів і витрат наведених в Податковому кодексі. Досліджена ...
  • Основні передумови та чинники, що впливають на облікову політику підприємства 

   Бабіч, Віталій Васильович; Babich, Vitaliy (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-01-15)
   Розглянуто основні чинники, що впливають на структуру, зміст і методичні засади облікової політики підприємства і на порядок її формування.
  • Постійні податкові різниці: відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності відповідно до проекту нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України 

   Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola; Бондарь, Николай Иванович; Бабіч, Віталій Васильович; Babich, Vitaliy; Бабич, Виталий Васильевич (Міністерство фінансів України, 2014)
   У статті розглянуто новий підхід до формування бази оподаткування податком на прибуток у зв’язку з проектом змін до Податкового кодексу України щодо побудови алгоритму оподаткування прибутку з урахуванням податкових ...
  • Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об’єкта оподаткування 

   Бабіч, Віталій Васильович; Babich, Vitaliy; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Podderyogin, Anatoliy (ДННУ «Академія фінансового управління», 2010-09)
   Досліджено особливості об’єкта оподаткування прибутку в Україні відповідно до чинного законодавства та в умовах розробки Податкового кодексу. Дано оцінку змін в оподаткуванні прибутку згідно з Податковим кодексом. Внесено ...