Now showing items 1-15 of 15

  • National Innovation System as a Focus of State Innovation Policy 

   Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федірко, Олександр Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-06)
   У статті здійснено системне дослідження інструментів та механізмів інноваційної політики розвинених країн світу (США, Японії, ЄС), класифіковано методи підтримки інноваційної діяльності та засоби підвищення інноваційної ...
  • Strategic Trends of the Ukrainian Media Products Intervention to the European Market 

   Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович (Economics in Bratislava, 2019-11)
   The proposed article defines the peculiarities of the development of the domestic display market. The theoretical analysis made it possible to determine the main trends of market transformation by studying the peculiarities ...
  • Transformation of social-and-economic sphere of Ukraine in the period of world economic crisis 

   Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федірко, Олександр Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-26)
  • Еволюція форм технологічної колаборації в авіабудівному секторі ЄС 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017)
   В статті розкрито етапи еволюції форм і моделей науково-технологічної колаборації в авіабудівному секторі ЄС. Встановлено, що причинами відходу від фордистської парадигми промислового розвитку до її сучасних альтернатив ...
  • Застосування методології дослідження локальної інноваційної бізнес-діяльності у грантових проектах європейської комісії 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017-06-02)
   Розкрито складові сучасної методології дослідження локальної інноваційної діяльності в ЄС. Виявлено ефективні моделі застосування цього теоретичного бекграунду при реалізації треннінгових проектів Європейської Комісії. Key ...
  • Комплементарна модель підтримки інноваційного підприємництва в ЄС 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-17)
  • Комплементарна модель фінансування інноваційного розвитку в регіоні Стокгольм 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
   Розкрито зміст та характер функціонування сучасної комплементарної моделі фінансування локального інноваційного розвитку у столичному регіоні Швеції. Обґрунтовано переваги поєднання наднаціональних, державних та локальних ...
  • Напрями та інструменти реформування систем публічного адміністрування в ЄС 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2019)
   Стаття присвячена дослідженню пріоритетів, форм та інструментів реформування систем публічного адміністрування в ЄС, а також компаративний аналіз ефективності проведених в державах-учасницях інтеграційного союзу реформ. ...
  • Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-06)
   У статті здійснено системне дослідження інструментів та механізмів інноваційної політики розвинених країн світу (США, Японії, ЄС), класифіковано методи підтримки інноваційної діяльності та засоби підвищення інноваційної ...
  • Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції 

   Чужиков, Віктор Іванович; Chuzhykov, Viktor; Чужиков, Виктор Иванович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr V.; Токарь, Владимир Владимирович; Чужикова, Вікторія Григорівна; Chuzhykova, Viktoria; Чужикова, Виктория Григорьевна; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич; Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana Yo.; Винская, Оксана Иосифовна; Лук’яненко, Олександр; Lukianenko, Oleksandr; Лукьяненко, Александр; Никонюк, Катерина Олегівна; Nykoniuk, Kateryna; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Nuzhnenko, Kateryna; Нужненко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   Навчальний посібник являє собою поліструктурну дидактичну модель організації тренінгів з європейської інтеграції, що скерована на проведення вступних занять з однойменного курсу. Складається із 17 тем, вивчення яких дозволяє ...
  • Трансформація ділових моделей автомобільних компаній ЄС 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (Національний авіаційний університет, 2011)
   Стаття присвячена дослідженню ключових чинників, форм та напрямків трансформації корпоративних стратегій в автомобільній промисловості ЄС, а також виявлення найбільш значущих зрушень в архітектурі ділових моделей компаній ...
  • Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті досліджено сучасні тенденції інноваційної політики європейських країн, розкрито зміст сучасних механізмів та інструментів підтримки локального інноваційного розвитку. Встановлено, що найбільш потужними інструментами ...
  • Формування економіки знань в ЄС: методологічні засади та механізми імплементації 

   Яблонскі, Лукаш; Яблонскі, Марек; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Метою статті є дослідження теоретичних основ формування економіки знань, а також аналіз політики ЄС, спрямованої на розвиток наукового потенціалу, інноваційної діяльності та комерціалізацію нових технологій в країнах-членах. ...
  • Європейський контекст інноваційної конкурентоспроможності української економіки 

   Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga Dmytrivna; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012-12)
   Сучасний конкурентний потенціал національних економік реалізується в інноваційній парадигмі розвитку. Це зумовлює необхідність пошуку ефективних механізмів мобілізації інтелектуального ресурсу, і на цій основі - постійної ...
  • Інструментарій фінансування інноваційного розвитку в ЄС 

   Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розкрито систему сучасних інструментів фінансування інноваційного розвитку в ЄС. Наведено класифікацію засобів фінансової підтримки інноваційно-активних компаній та академічних установ в інтеграційному угрупованні. ...