Now showing items 1-18 of 18

  • Ratio analysis of financial statements for decision making in risk management 

   Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Світлана Вікторівна; Калабухова, Светлана Викторовна; Kuzminska, Olga Eduardivna; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (Чернігівський національний технологічний університет, 2015-12)
   In the article, it is determined that the American Risk Management Association is divided into five main categories: liquidity, coverage, leverage, and the impact of operational and specific costs. The paper summarizes the ...
  • Аналитическая доминанта в профессиональных компетенциях бухгалтера будущего 

   Калабухова, Светлана Викторовна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Світлана Вікторівна (Санкт-Петербургский государственный университет, 2013-04-11)
   Раскрыто аналитическую функцию в профессиональных компетенциях бухгалтера будущего как способность к аналитическому мышлению и наличие аналитических способностей, умение осуществлять анализ причинно-следственных связей ...
  • Економічний аналіз у схемах і таблицях 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Ямборко, Галина Анатоліївна; Ямборко, Галина Анатольевна; Івахненко, Валентин Михайлович; Ивахненко, Валентин Михайлович; Пастернак, Андрій Любомирович; Пастернак, Андрей Любомирович; Бурчевський, Володимир Зосимович; Бурчевский, Владимир Зосимович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів напряму «Економіка та підприємництво». У посібнику в зручній для сприйняття студентами формі розкриваються найважливіші проблеми ...
  • Зарубіжні школи систематизованого аналізу фінансової звітності. 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Ol’ga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (Житомирський державний технологічний університет, 2015-11)
   Досліджуються питання розвитку систематизованого аналізу фінансової звітності
  • Застосування кібернетичних принципів у бухгалтерському аналізі 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Черкаський державний технологічний університет, 2013-05)
   Сформовано піраміду кібернетичних принципів бухгалтерського аналізу, що забезпечує структурування аналітичної інформації у просторі для визначення адресності управлінського впливу та конструювання аналітичної інформації у ...
  • Конструкція аналітичного процесу для комплексного пошуку резервів розвитку суб’єкта господарювання 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Тернопільський національний економічний університет, 2013)
   Обґрунтовано гіпотезу щодо комплексного пошуку резервів розвитку підприємств на основі конструювання аналітичного процесу передачі корисної інформації про діяльність підприємства з урахуванням етапів і принципів системного ...
  • Контент-аналіз облікової інформації як інструмент аналізу господарської діяльності 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Луцький національний технічний університет, 2014-10-10)
   Обґрунтовано необхідність оперативного вилучення інформації із значних масивів задокументованих, зареєстрованих та узагальнених облікових даних, недоступних традиційному інтуїтивному аналізу. Представлено схематичне ...
  • Кібернетичний підхід до аналітичного забезпечення бухгалтерського менеджменту 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013)
   Розкрито процес обміну аналітичною інформацією в системі управління суб’єктом господарювання. Узагальнено наукові підходи до дослідження інформаційних процесів в економічних системах.
  • Науковий внесок школи багатофакторного моделювання в корпоративний аналіз фінансової звітності. 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Ol’ga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (Молдавский государственный университет, 2016-02-26)
   Досліджуються питання наукового внеску школи багатофакторного моделювання в корпоративний аналіз фінансової звітності
  • Онтологічний інжиніринг системи аналітичних номенклатур для забезпечення якості бухгалтерського менеджменту 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2013-06)
   Запропоновано архітектуру аналітичного забезпечення бухгалтерського менеджменту на основі побудови онтологічних довідників аналітичних номенклатур.
  • Регламентація аналізу господарської діяльності в системі бухгалтерського менеджменту 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Международное научное объединение экономистов “Консилиум”, 2013-12)
   До обмежуючих рамок проведення бухгалтерського аналізу віднесено перелік стандартів бухгалтерського обліку. Запропоновано види документів для регламентації проведення аналізу господарської діяльності підприємства.
  • Стандартизація аналізу грошових потоків суб’єктів господарювання 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Ol’ga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна; Абесінова, Олена Костянтинівна; Abesinova, Olena Kostantynivna; Абесинова, Елена Константиновна (Kaunas : Baltija Publishing, 2016-05)
   Досліджуються питання стандартизації аналізу звіту про рух грошових коштів підприємств, оновленого у процесі модернізації вітчизняної облікової системи.
  • Стандартизація експрес-аналізу фінансової звітності суб’єкта господарювання 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Ol’ga Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2015-04)
  • Структурні елементи методики бухгалтерського аналізу 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет», 2014-12-05)
   Розроблено структуру методичного забезпечення бухгалтерського аналізу. До методики бухгалтерського аналізу віднесено шість структурних елементів: формулювання аналітичних завдань, формування системи аналітичних показників, ...
  • Фактори аналітичного виробництва знань про діяльність підприємства у сфері бухгалтерського менеджменту 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Херсонський державний університет, 2013-06)
   Запропоновано за аналогією з процесом суспільного виробництва процес переробки інформації про діяльність підприємства із семантичного у прагматичний розглядати як процес аналітичного виробництва знань для прийняття рішень ...
  • Івент-аналіз бізнес-середовища суб’єктів господарювання для прийняття рішень 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013-06)
   Запропоновано «систему координат» івент-аналізу бізнес-середовища підприємства в розрізі груп впливу на прийняття рішень в його управлінні: 1) власників; 2) адміністрації; 3) персоналу; 4) економічних партнерів.
  • Інформаційні продукти бухгалтерського менеджменту в управлінні розвитком економічної системи підприємства 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Національний гірничий Університет», 2013-05)
   Узагальнено процес створення та використання аналітичних завдань для проектування рішень внутрішніми користувачами в системі управління розвитком економічної системи підприємства.
  • Інформаційні ресурси проектування рішень в системі бухгалтерського менеджменту 

   Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013)
   Узагальнено процес забезпечення та використання інформаційних ресурсів при проектуванні рішень в системі бухгалтерського менеджменту через аналітичні записки.