Now showing items 1-1 of 1

    • Санація страхового портфеля як чинник нівелювання фінансових ризиків страховика 

      Ланг, Сергій Романович; Lanh, Serhii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
      Мета дослідження. У статті досліджено процес санації страхового портфеля в контексті андерайтингового аспекту нівелювання фінансових ризиків страхової організації. Методологія. У рамках проведеного дослідження санація як ...