Now showing items 1-15 of 15

  • Акумулювання фінансових ресурсів фінансовими посередникамита його вплив на розвиток економіки 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Сиротюк, Юлія Вікторівна; Syrotiuk, Yulia Viktorivna; Сиротюк, Юлия Викторовна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014-08)
   У статті проведено аналіз впливу потенціалу фінансових посередників на забезпечення економічного розвитку інвестиційними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан забезпеченості фінансових посередників необхідними ресурсами ...
  • Бюрократія як суспільний інститут управління державою 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor Mykhailovych; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016-08)
   Минуло десять років з часу публікації першої статті, присвяченої специфічному аспекту державної бюрократії – її функціональності та допустимості поєднання з політикою. На сучасному етапі розвитку українського суспільства ...
  • Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Данілов, Олександр Дмитрович; Danilov, Oleksandr Dmytrovych; Данилов, Александр Дмитриевич (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
   Стаття присвячена проблемам активізації венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні. Метою статті є оцінка реалій та визначення перспектив венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні. За ...
  • Зарубіжний досвід бюджетного інвестування та перспективи його імплементації в Україні 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  • Макроэкономическое регулирование в современных условиях 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (Киевский экономический институт менеджмента, 2012)
  • Налог на прибыль 2015: проблемные вопросы 

   Паентко, Татьяна Васильевна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паєнтко, Тетяна Василівна (ТОВ «Сова», 2015)
   Статья посвящена проблемам реформирования налога на прибыль. Проанализированы основные изменения в механизмах налогообложения прибыли в 2015 г. Выявлены риски нарушений вследствие непрозрачности и нечеткости норм налогообложения.
  • Оптимізація видатків бюджету: інституціональна спроможність держави та зрілість суспільства 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04)
  • Отношения принципал-агент в регулировании финансовых потоков 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (Киевский экономический институт менеджмента, 2012)
  • Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Гайдич, Микола Миколайович; Gaidych, Mykola Mykolayovych; Гадыч, Николай Николаевич (Київський інститут банківської справи, 2015)
   Стаття присвячена перспективам розвитку державної підтримки інноваційної діяльності в Україні. Визначено ключові проблеми у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності. Обґрунтовано доцільність запровадження пільгового ...
  • Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили ; Інститут державного управління, 2014-10)
   Стаття присвячена проблемам формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Дано оцінку стану формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Виявлено базові причини низької дохідності місцевих бюджетів. Обґрунтовано за ...
  • Роль фінансового посередництва у регулюванні фінансових потоків 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2014-11)
   Стаття присвячена ролі фінансових посередників у регулюванні фінансових потоків. Виявлено взаємозв’язки руху фінансових потоків та особливостей функціонування фінансових посередників. Дано оцінку ролі фінансових посередників ...
  • Теорії і концепції розвитку бюрократії: ретроспективний аналіз 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor Mykhailovych; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
   Ця стаття є другою у своєрідному триптиху публікацій, присвячених дослідженню такого специфічного і суспільно важливого явища як бюрократія, її природи, внутрішньої сутності, особливостей. У ній проаналізовано основні ...
  • Українська бюрократія: концептуальні засади і особливості функціонування 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor Mykhailovych; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
   Ця стаття завершує цикл публікацій, присвячених дослідженню сутності, місця і ролі бюрократії в суспільстві, теорій та концепцій її розвитку. У ній висвітлено теоретико-концептуальні засади, особливості розвитку і специфічні ...
  • Інституціональне середовище зростання якості вищої фінансової освіти 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  • Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків 

   Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   У монографії комплексно досліджено теоретико-методологічні засади інституціоналізації фіскального регулювання фінансових потоків. Розкрито сутність та особливості фінансових потоків як об’єкта фіскального регулювання. ...