Now showing items 1-3 of 3

  • Використання звітності про соціальну діяльність для підтримки корпоративної соціальної відповідальності 

   Пантелеєв, Володимир Павлович; Panteleev, Volodymir; Пантелеев, Владимир Павлович; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  • Консолідація фінансової звітності 

   Пантелеєв, Володимир Павлович; Panteleev, Volodymir; Пантелеев, Владимир Павлович; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2016)
   Потреби користувачів у якісній консолідованій фінансовій звітності, а також необхідність оновлення нормативно-правової бази обліку та звітності в умовах їх переходу на міжнародні стандарти, вимагають належного теоретичного, ...
  • Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович; Пантелеєв, Володимир Павлович; Panteleev, Volodymir; Пантелеев, Владимир Павлович (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018)
   Консолідований звіт про управління є новим явищем в практиці звітування в Україні, що обумовлено прийняттям змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Консолідований звіт про ...