Now showing items 1-3 of 3

  • Елементи концепції «нової економіки» 

   Зарва, О. О. (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті феномен «нової економіки» розглядається в контексті інформаційного суспільства. Досліджуються відмінності «нової економіки» від «старої» (матеріально-енергетичної) та їх вплив на традиційні моделі ринку і підприємства.
  • Мікроекономічна теорія виробництва та витрат 

   Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Задорожна, Неллі Василівна; Zadorozhna, Nelly; Задорожная, Нелли Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
   Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення; методичні поради до опанування кожної з тем курсу у комплексі з запитаннями і тестами для самоконтролю та термінологічним словником; ...
  • Фактори виробництва підприємства постіндустріальної епохи 

   Задорожна, Неллі Василівна; Zadorozhna, Nelly; Задорожная, Нелли Васильевна; Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelyanenko, Tetyana; Омельяненко, Татьяна Владимировна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2008)
   Виділено базові фактори виробництва підприємства постіндустріальної стадії суспільно-економічного розвитку. Диференційовано якісні зміни у характері, співвідношеннях, комбінаційних зв’язках факторів виробництва.