Now showing items 1-1 of 1

    • Особливості визначення та оцінювання адаптації підприємства 

      Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Natalya; Шевчук, Наталия Валентиновна; Заіка, Катерина Валентинівна; Zaika, Katya; Заика, Катерина Валентиновна; Солтис, Діана Сергіївна; Soltys, Diana; Солтис, Диана Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
      У статті представлено науково-практичні аспекти визначення та оцінювання адаптації за сучасних умов діяльності підприємства. Актуальність вибору даного тематичного напрямку зумовлена тим, що сучасне бізнес-середовище стає ...