Now showing items 1-1 of 1

    • Логическое и историческое в теории современных денег 

      Бондарь, Д. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
      Стаття присвячена аналізу деяких аспектів співвідношення логічного та історичного у дослідженні сучасних грошей у межах методу марксистської політичної економії. Розглянуто засади логічної та історичної критики теорії ...