Now showing items 1-1 of 1

    • Вплив облікової політики на аналітичні показники фінансової звітності підприємства 

      Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (Тернопільський національний економічний університет, 2017-06-30)
      Класифіковано елементи облікової політики підприємства за трьома групами з урахуванням суттєвості впливу на фінансові результати. До найбільш впливовіших віднесено: моделі оцінки основних засобів, методи оцінки вибуття ...