Now showing items 1-1 of 1

    • Екологічний аудит у концепції сталого розвитку економіки України 

      Клочай, В. В.; Романенко, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
      У статті досліджено проблеми пов’язані із розвитком екологічного аудиту в Україні. Здійснено аналіз його взаємозв’язку з стратегією сталого розвитку «Україна 2020». Досліджено основні напрямки впливу екологічного аудиту ...