Now showing items 1-1 of 1

    • Еволюція теорії циклічності в економічній думці ІІ половини ХІХ — І третини ХХ ст 

      Проскуріна, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-15)
      Стаття присвячена розгляду базових концепцій циклічності. Простежена еволюція поглядів на феномен циклічності в період ІІ половини XIX — на початку XX ст.. Виявлена спадкоємність теоретичних концепцій дослідників даної ...