Now showing items 1-1 of 1

    • Гармонізація вимог П(С)БО України із МСФЗ щодо обліку основних засобів 

      Озеран, Алла Володимирівна; Ozeran, A. V.; Озеран, Алла Владимировна; Коршикова, Рената Сергіївна; Korshykova, Renata; Коршикова, Рената Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      Програма реформування системи бухгалтерського обліку містить твердження про те, що принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності (далі – МСФЗ). ...