Now showing items 1-2 of 2

  • Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів як задача багатокритеріальної оптимізації 

   Долінський, Леонід Борисович; Піскунова, Олена Валеріївна; Горкун, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-17)
   У статті розроблено модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернатив на основі сукупності критеріїв з використанням інструментарію теорії нечіткої логіки. Здійснено реалізацію моделі щодо вибору проекту для ...
  • Оптимізаційне моделювання витрат на маркетингові комунікації для машинобудівних підприємств України 

   Горовий, Дмитро Анатолійович; Gorovyi, Dmytro A.; Горовой, Дмитрий Анатольевич; Чернобровкіна, Світлана Віталіївна; Chernobrovkina, Svitlana V.; Чернобровкина, Светлана Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Виходячи з впливу маркетингових комунікацій на економічний ефект діяльності підприємства, визначено оптимальний розмір витрат на них. Проведено оптимізаційне моделювання витрат на маркетингові комунікації на прикладі ...