Now showing items 1-1 of 1

    • Проблеми відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу 

      Згалат-Лозинська, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-28)
      Стаття присвячена визначенню проблем відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу України. Звертається увага на те, що вагоме значення в удосконаленні цього процесу мають відіграти реформи в галузі ...