Now showing items 1-1 of 1

    • Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами 

      Дорош, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-20)
      У статті проведено оцінку фундаментальних індикаторів забезпечення гідної праці за такими блоками показників, як можливості щодо зайнятості, достатні заробітки та продуктивна зайнятість, безпечна праця. Виявлено резерви ...