Now showing items 1-20 of 34

  • Modeling of development processes of bilateral trade and economic integration between countries 

   Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Meyers, William H.; Меєрс, В. Г; Меерс, У. Х; Iatsenko, Olexander; Яценко, Олександр М.; Яценко, Александр Н.; Biletska, Ivanna; Білецька Іванна І.; Билецкая Иванна И. (Інтернет-холдінг Олег Соскіна, 2017)
   The article dwells upon the main stages of analyzing economic effects of the free trade area between countries, while reviewing features of bilateral trade and economic cooperation between Ukraine and Canada in terms of ...
  • Боргова криза в ЄС: перспективи подолання та вплив на банківський сектор 

   Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Ластівка, Ю. Е.; Lastivka, Y. E. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
   У статті розглянуто передумови і наслідки боргової кризи в Європейському Союзі та її вплив на банківський сектор України, виявлено і проаналізовано структурно-організаційні недоліки даного об’єднання, розроблено шляхи ...
  • Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки 

   Глазов, Д. В.; Glazov, D. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно ...
  • Влияние цивилизационных факторов на процесс интеграции Украины в Европейский Союз 

   Зажигаев, Б. В.; Zazhigaev, B. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Рассматриваются вопросы относительно места, роли и значения Украины в геополитическом пространстве, которые обуславливаются новыми цивилизационными вызовами в условиях глобализации. Систематизируются основные цивилизационные ...
  • Дифференциация «полезности», получаемой государствами от участия в интеграционной группировке 

   Бояр, Андрій Олексійович; Boiar, Andrii Oleksiyovych (Смоленский гуманитарный университет, 2014)
   В статье предпринимается попытка использования экономической категории «полезность» для описания и дифференциации преимуществ, которые государства получают от их участия в том или ином интеграционном объединении. Предлагается ...
  • Дослідження чинників та мотивів активізації інтеграційних процесів в Україні 

   Скопенко, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Визначено основні чинники, що впливають на динаміку та характер інтеграційних процесів, з’ясовано мотиви, які визначають доцільність інтеграції господарюючих суб’єктів. Доведено, що різноманітні чинники зовнішнього середовища ...
  • Зовнішня політика ЄС та Україна (теоретичне осмислення) 

   Ференс, Б. В.; Ferens, B. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Подається теоретичне осмислення зовнішньополітичної стратегії Європейського Союзу та місця в ній України з урахуванням специфіки сучасних глобальних процесів. Розглядаються проблеми багаторівневого управління в реалізації ...
  • Керування змінами архітектури підприємства на основі міжкомпонентних зв’язків 

   Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, O.; Денисова, Ольга Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено проблеми використання сучасних шаблонів архітектури підприємства. Визначено типи міжкомпонентних зв’язків для побудови інтегрованої архітектури. Запропоновано концепцію керування змінами архітектури підприємства ...
  • Макроекономічні чинники інтеграції фінансового ринку 

   Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-12)
   У статті розглянуто вплив основних макроекономічних показників щодо визначення приоритетних напрямків стратегічного розвитку України в умовах глобалізації фінансового ринку.
  • Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання 

   Скопенко, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21)
   Розроблено систему абсолютних і відносних показників, що характеризують інтеграцію з позицій доцільності та ефективності результатів і дає можливості спрямовувати зусилля на розвиток інтеграційної взаємодії з урахуванням ...
  • Напрями підвищення ефективності соціально-економічної інтеграції інвалідів до трудового та суспільного життя: погляд респондентів-експертів 

   Гаврюшенко, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-18)
   У статті викладено результати соціологічного опитування експертів стосовно ефективності та пріоритетності заходів державної політики, націленої на соціально-економічну інтеграцію інвалідів до трудового та суспільного життя.
  • Наслідки фінансової глобалізації на етапі формування фінансового ринку України 

   Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr; Смагин, Владимир Леонтиевич (Національний авіаційний університет, 2011)
   В статті розглядаються проблеми впливу глобалізації на фінансові ринки, що розвиваються та вітчизняний фінансовий ринок зокрема. Досліджуються та виділяються найбільш характерні наслідки фінансової глобалізації на даний ...
  • Национальная инновационная активность: проблемы и тенденции 

   Єлісєєнко, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
   У статті надано аналіз показників інноваційної активності України в контексті її інтеграції до міжнародного інформаційного простору. У результаті оцінки інноваційного потенціалу виділено головні проблеми та тенденції ...
  • Необходимость углубления интеграции как фактор активизации инновационной деятельности в национальной экономике 

   Пронузо, Ю. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Несмотря на четкое понимание необходимости инновационного развития национальной экономики, инновационная активность в республике остается по-прежнему достаточно низкой. В статье обоснована необходимость активизации ...
  • Особливості міжнародних злиттів та поглинань за участю китайських компаній 

   Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-22)
   Показано посилення ролі компаній країн, що розвиваються, в зростанні глобального ринку інтеграційних угод. Досліджено стан та особливості транскордонних злиттів та поглинань за участю китайського бізнесу. Окреслено ...
  • Особливості інтеграції металургійної галузі Україні в Митний союз та ЄС 

   Нікіфорова, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14)
   У статті визначено особливості торговельних відносин металургійної галузі України з країнами Європейськоого союзу та Митного союзу з акцентуванням уваги як на географічній, такі на товарній структурі поставок металопродукції. ...
  • Політика ЄС щодо Росії: загальні проблеми та тенденції 

   Толстов, С. В.; Tolstov, S. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Подано огляд політики ЄС щодо Росії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Розглянуто основні проблеми і протиріччя в відносинах між Європейським союзом і Російською Федерацією протягом зазначеного періоду. Відзначено, що ...
  • Реалізація цілей торговельно-економічного співробітництва України та Канади у континентально-інтеграційному контексті 

   Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна; Білецька, І. І.; Biletska, I. I.; Билецкая, И. И. (Дипломатична академія України, 2015)
   Розглянуто особливості україно-канадського торговельно-економічного співробітництва. Досліджено умови лібералізації торгівлі між країнами та наголошено на важливості двосторонніх відносин. Оцінено сильні і слабкі сторони, ...
  • Розвиток системи інтегрованих соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі об’єднаних територіальних громад) 

   Ільчук, Л. І.; Ilchuk, L. I.; Ильчук, Л. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті проаналізовано стан і необхідність розвитку системи інтегрованих соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах в умовах децентралізації. Уточнено поняття «інтегровані соціальні послуги». Наведено переваги ...
  • Світова інтеграція фінансового ринку України як фактор вдосконалення його інфраструктури 

   Волощенко, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
   Проаналізовано динаміку розвитку світового фінансового ринку, стан і перспективи інтеграції фінансового ринку України у світову фінансову систему в умовах глобальної фінансово-економічної нестабільності.