Now showing items 1-2 of 2

  • Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві 

   Ткаченко, Алла Михайлівна; Ткаченко, Алла Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11-23)
   У статті представлено результати дослідження капіталу підприємства з точку зору бухгалтерського та фінансового підходів, які на сучасному етапі розвитку економічної системи не здатні розкрити глибинний зміст процесів ...
  • Інтелектуалізація капіталу організації та його структурування 

   Ситник, Йосиф Степанович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто понятійно-категорійний апарат інтелектуалізації економіки, досліджено різні тлумачення сутності та змісту «інтелектуального капіталу», «інтелектуального потенціалу» організації, аналізуються джерела та особливості ...