Now showing items 1-1 of 1

    • Інтелектуальний ресурс нації — основа економіки знань 

      Ревак, І. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
      У статті наголошується на необхідності переходу вітчизняної економіки до економіки знань, в якій інтелектуальний ресурс виступає основною рушійною силою. Проаналізовано стан підготовки наукових кадрів в Україні, зазначено ...