Now showing items 1-4 of 4

  • Економічна безпека банків: стан та проблеми 

   Диба, Михайло Іванович; Яременко, Світлана Миколаївна (Видавництво «Знання», 2013)
   В статье раскрывается понятие экономической безопасности банка, ее сущность и назначение. Автор анализирует состояние экономической безопасности в банках и формирует проблемы ее обеспечения.
  • Кадрова безпека підприємства: загрози, ризики, функції та методи управління 

   Назарова, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-18)
   Розглянуто засади формування системи кадрової безпеки підприємства, функції та завдання кадрової безпеки в системі управління персоналом, визначені ризики й загрози, пов’язані з діяльністю персоналу. Сформована система ...
  • Кадрова безпека — основа економічної безпеки підприємства 

   Кравченко, В. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-20)
   У статті розглянуто питання кадрової безпеки підприємства як основи економічної безпеки підприємства. Систематизовано підходи щодо визначення сутності поняття «кадрова безпека. Визначено зовнішні та внутрішні фактори ...
  • Роль служби персоналу в забезпеченні кадрової безпеки організації 

   Красномовець, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-29)
   Визначено роль служби персоналу в забезпеченні кадрової безпеки організації. Проаналізовано елементи кадрової стратегії ХХI ст. і розглянуто чинники кадрової безпеки в діяльності служби персоналу.