Now showing items 1-1 of 1

    • Вплив інновацій на продуктивність праці: теоретичний аспект дослідження 

      Костенко, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-21)
      Проаналізовано різні типи інновацій з точки зору їхнього впливу на продуктивність праці. Надано теоретичне узагальнення CDM моделі для оцінки взаємозв’язку інновацій та продуктивності праці. Узагальнено емпіричну літературу ...