Now showing items 1-1 of 1

    • Формування компетенцій інноваційних працівників 

      Вартанова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-20)
      Встановлено ієрархію якостей інноваційних працівників підприємства. Визначені категорії інноваційних працівників підприємства. Сформований перелік ключових компетенцій інноваційних працівників підприємства.