Now showing items 1-1 of 1

    • Статистичний аналіз маятникової трудової міграції в Україні 

      Купець, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-31)
      У роботі оцінено масштаби маятникової трудової міграції в Україні у 2004—2010 рр. на основі вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, а також проаналізовано основні напрями переміщень мігрантів за ...